Ana içeriğe atla

Yatay Geçiş ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yatay Geçiş tarihleri üniversitemizin resmi internet sayfasında “Akademik-Akademik Bilgiler” başlığı altında yayınlanan Akademik Takvim’de ilan edilmektedir.

İlgili sayfa için tıklayınız.

 

Öğrenciler üniversitemizin resmi internet sayfasında bulunan, “Öğrenciler-Başvuru ve Kabul-Yatay Geçiş” başlığı altında yatay geçiş sürecini takip edebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

Yükseköğretim Kurulunun yönetmeliğine göre, 3 yöntemle yatay geçiş gerçekleştirilebilir.

Üniversitemiz öğrencileri;Kurum İçi Yatay Geçiş Yöntemini, 

Farklı bir üniversiteden üniversitemize Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş yapmak istiyorsanız;Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yöntemini,

Farklı bir üniversiteden üniversitemize ÖSYM puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler ise; Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yöntemini tercih etmelidir.

NOT; Kurumiçi yatay geçişlerde de ÖSYM puanıyla yatay geçiş yapılabilmektedir.

Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde 1) yatay geçiş ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Kurumlararası yatay geçiş ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Kurumiçi yatay geçiş ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

İngilizce dil hazırlık programı hariç en az bir yarıyılın tamamlanmış olması gerekmektedir.

(en erken ikinci yarıyıl en geç beşinci yarıyılın başında olmak üzere) 

İngilizce dil hazırlık programı hariç en az iki yarıyılın  tamamlanmış olması gerekmektedir.

Kontenjan dâhilinde tüm sınıflara başvuru yapılabilir.

Evet, TC uyruklu öğrenciler IB diploması ile kurumiçi yatay geçiş yapabilir. Başvuru ve programa kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir.

  • IB (Uluslararası Bakalorya) Diploması ile yatay geçiş başvurusu yapacak öğrenciler için programa başvuru ve kabul koşullarına ait usül ve esaslar için tıklayınız.

Yatay geçişte öğrencilerin genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla kadar geçiş̧ notu dâhil) 4.00 tam not üzerinden en az 2.29 veya 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir. Ancak Ek1. maddesi uyarınca yatay geçiş̧ yapacak öğrencilerde; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda herhangi bir başarı şartı aranmaz.

(1) TEDÜ dışından başvuran öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemesi zorunludur.

(2) Adaylar, TEDÜ-EPE veya İDO tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen, ulusal ve uluslararası sınavlardan elde ettikleri geçerli sınav sonucunu sunarlar.

(3) İlgili yönetmeliğin Ek-Madde 1 kapsamında, Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş kontenjanından başvuran adaylardan, sadece Türkçe veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden hazırlık veya birinci sınıf statüsünde olup İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler, Temel İngilizce Hazırlık sınıfına kabul edilebilir.

(4) İlgili yükseköğretim kurumunun yeterlik sınavında başarılı olan ve yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim dili %100 İngilizce olan programlarından Üniversiteye kurumlar arası yatay geçiş ile ilk kez kayıt yaptıranlar doğrudan lisans programına başlayabilirler.

Öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre sadece bir defa yatay geçiş̧ yapabilirler. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş̧ yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

Üniversitemiz yalnızca örgün öğrenim gören öğrencilerin başvurularını kabul etmektedir.

Hayır, kayıt dondurmuş̧ olmak, yatay geçiş̧ hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Yatay Geçiş koşullarını sağladığınız takdirde, kurum içi yatay geçiş, kurumlararası yatay geçiş ve merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilirsiniz.

Üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanamazlar.

Hayır, üniversitemizde özel yetenek sınavı ile başvuru kabul eden bir program bulunmamaktadır.

Üniversiteye kayıt olduğunuz yıldaki merkezi yerleştirme puanınız ile geçmek istediğiniz programın merkezi yerleştirme puanını sağlamanız koşuluyla lisans programlarına geçiş yapabilirsiniz.

Hazırlık sınıfında azami süreyi doldurmuş ancak henüz ilişiğiniz kesilmemiş ise üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak üniversitemizin eğitim dili %100 İngilizce olduğundan, İngilizce Dil Okulunun hazırlamış olduğu EPE sınavına girmeniz veya eşdeğerliği kabul edilen, ulusal ve uluslararası sınavlardan elde ettiğiniz geçerli sınav sonucunuzu sunmanız gerekmektedir. Sınavdan başarılı olursanız hazırlığı atlayıp doğrudan fakülteye kaydınız yapılır, başarısız olduğunuz takdirde mevzuat gereği yatay geçiş başvurunuz kabul edilmemektedir.

Evet, Üniversitemize Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz ancak, Ancak üniversitemizin eğitim dili %100 İngilizce olduğundan, İngilizce Dil Okulunun hazırlamış olduğu EPE sınavına girmeniz veya eşdeğerliği kabul edilen, ulusal ve uluslararası sınavlardan elde ettiğiniz geçerli sınav sonucunuzu sunmanız gerekmektedir. Sınavdan başarılı olursanız hazırlığı atlayıp doğrudan fakülteye, başarısız olursanız ise hazırlık sınıfına kaydınız yapılır. Bu kapsamda kaydınız yapıldığı takdirde daha önce alıp başarılı olduğunuz dersler arasından yalnızca; Türkçe, Tarih ve Bilgisayar Teknolojileri dersi intibak ettirilir. 

Hayır. Başarısız derslerinin olması yatay geçiş yapmana engel olmaz.

Kurumlar arası Ek-Madde1 ile yatay geçiş yapan öğrencilere Üniversiteye kabul aşamasında program özelinde burs verilebilir, burs oranları Senato kararı ile belirlenir.

2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı burs oranları için tıklayınız.

Hayır. Yatay geçiş kaydı tamamlandıktan sonra Üniversitemizden alacağın belgeyi KYK’ya ibraz edersen bursun devam eder.

Merkezi yerleştirme (Ek Madde 1) ile yatay geçiş kapsamında ön lisanstan lisans programları arasında geçiş yapabilirsin.