Ana içeriğe atla

Merkezi Yerleştirme Puanı Ek Madde-1 Kapsamında Yatay Geçiş

MEVZUAT

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) kapsamında yatay geçişler, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılır. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) Uygulama Esasları için tıklayınız.

TED Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi tıklayınız.

TED Üniversitesi Lisans Programları Burs Yönergesi tıklayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) KAPSAMINDA BAŞVURU KOŞULLARI

Merkezi Yerleştirme Puanı Ek Madde-1 kapsamında yatay geçişlerde öğrencilerin,

 • Kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması,
 • Üniversiteden başarısızlık veya disiplin nedeni ile  ilişiğinin kesilmemiş olması,
 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

İNGİLİZCE YETERLİK

(1) TEDÜ dışından başvuran öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemesi zorunludur.

(2) Adaylar, TEDÜ-EPE veya İDO tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen, ulusal ve uluslararası sınavlardan elde ettikleri geçerli sınav sonucunu sunarlar.

(3) İlgili yönetmeliğin Ek-Madde 1 kapsamında, Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş kontenjanından başvuran adaylardan, sadece Türkçe veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden hazırlık veya birinci sınıf statüsünde olup İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler, Temel İngilizce Hazırlık sınıfına kabul edilebilir.

(4) İlgili yükseköğretim kurumunun yeterlik sınavında başarılı olan ve yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim dili %100 İngilizce olan programlarından Üniversiteye kurumlar arası yatay geçiş ile ilk kez kayıt yaptıranlar doğrudan lisans programına başlayabilirler.

Programı İngilizce olup Hazırlık sınıfında azami süreyi 2022 Güz yarıyılı sonunda tamamlayan öğrencilerden dil muafiyeti yüklemesi zorunludur. Dil belgesi olmayan adayların ..... 2023 tarihlerinde Hazırlık Muafiyet Sınavına (EPE- English Proficiency Exam)  girmeleri gerekmektedir. Sınav tarihinden önce sınavla ilgili detaylı bilgi almak için els@tedu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Üniversitemiz tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Sınav ile ilgili detaylı bilgi için İngilizce Dil Okulu ile iletişime geçilmelidir. 

Sınav eşdeğerlik bilgileri için tıklayınız.

İngilizce Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız. 

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve İngilizce yeterliğini sağlamayanlardan,

 • Önceki programlarında bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edenler TED Üniversitesinde en fazla bir yıl İngilizce Dil Okuluna devam edebilirler.
 • Önceki programlarında iki yıl İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edenler TED Üniversitesinde İngilizce Dil Okuluna devam edemezler. Bu öğrenciler İngilizce yeterliğini belgeleyemezler ise yatay geçiş haklarını kaybederler.

Giriş yılı itibari ile yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş kriterlerine ek olarak;

Mühendislik Programlarına;

2016 yılından itibaren; yerleştirme puan türünde başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada

2019 yılından itibaren; yerleştirme puan türünde başarı sırası en düşük 300 bininci (300.000) sırada olmak,

Mimarlık Programlarına;

2016 yılından itibaren; yerleştirme puan türünde başarı sırası en düşük 200 bininci (200.00) sırada,

2019 yılından itibaren; yerleştirme puan türünde başarı sırası en düşük 250 bininci (250.00) sırada olmak,

Öğretmenlik Programlarına;

2017 yılından itibaren; yerleştirme puan türünde başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada (İlköğretim Matematik, İngilizce, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği ve PDR dâhil)

2019 yılından itibaren; yerleştirme puan türünde başarı sırası en düşük 300 bininci (300.000) sırada olmak, (İlköğretim Matematik, İngilizce, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği ve PDR dâhil)

BURS KOŞULLARI

Kurumlararası yatay geçiş başvurularında;

Öğrencinin başvurduğu programa burslu kabul edilebilmesi için ilgili program için istenilen puan türündeki puanının, sınava girdiği dönemde başvurduğu program için oluşan taban puanının üzerinde olması gerekir.

Öğrencilerin burs süresi intibak ettirildiği yarıyıldan itibaren kalan normal eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak belirlenir.

Kurum içi yatay geçiş başvurularında;

Diğer Programlara kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin bursları,yatay geçiş yaptıkları programın Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS puanına karşılık gelen burs oranlarına göre belirlenir. Öğrencinin kalan burs süresi, toplam burs süresinden öğrenim gördüğü süre çıkartıldıktan sonra belirlenir.

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 26 Temmuz-11 Ağustos 2023

Sonuçların İlanı: 28 Ağustos 2023

BAŞVURU

Son başvuru tarihinden sonra iletilen başvurular ile ilgili yönetmelik koşullarını sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız.

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN EK MADDE-1 KAPSAMINDA BAŞVURANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular Online Platform Üzerinden yürütülecektir. İlgili link için tıklayınız. (26 Temmuz-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında aktif olacaktır.)

Aşağıdaki belgeleri sistem üzerinden yüklemeniz beklenmektedir;

 1. Öğrenci Belgesi 
 2. Disiplin durumunu belirten belge (bu bilgi öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez)
 3. Yükseköğretim Sınav ve Yerleştirme Sonuç Belgesi (ÖSYM sayfasından alınan internet çıktısı kabul edilmektedir.)
 4. Lise diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. 
 5. İngilizce yeterlik belgesi (İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyenler hariç)
 6. Transkript  (İngilizce hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
 7. Program müfredatını ve ders içeriklerini gösteren Üniversite katalog fotokopisi (İngilizce hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
 8. Daha önce Merkezi Puan ile Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Onaylı Yazı
 9. Mimarlık Pogramına başvuru yapacak öğrencilerinden belgelere ek olarak derslerin izlencesi (syllabus), başvuru tarihine kadar yapılan çalışmalar ve projeleri içeren portfolyo (portfolio)

TEDÜ ÖĞRENCİLERİNDEN KURUMİÇİ EK MADDE-1 KAPSAMINDA BAŞVURANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular Online Platform Üzerinden yürütülecektir. İlgili link için tıklayınız. (26 Temmuz-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında aktif olacaktır.)

Aşağıdaki belgeleri sistem üzerinden yüklemeniz beklenmektedir;

LYS ve YGS Yerleştirme Puanları dahil sonuç belgesi (ÖSYM ilgili sayfasından internet çıktısı)

DEĞERLENDİRME

Değerlendirmelerde, ÖSYS puanı göz önüne alınır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir. Kabul ve red kararları ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır. Adayların kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.

AZAMİ SÜRE

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) kapsamında farklı programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır. Aynı programa yatay geçiş yapan öğrencilerin ise önceki programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır. İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri İngilizce Hazırlık programının azami süresi içinde, lisans öğrencileri lisans programının azami süresi içinde başvurabilirler.

YAZ OKULU

Üniversitemize yatay geçiş yapmayı planlayan öğrenciler, isterlerse TEDÜ 2023 Yaz Okulundan ders alabilirler. Başarılı olunan dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile programa sayılabilir ve böylece sonraki yarıyıllar için ders yükü hafifletilebilir.

Yaz Okuluna ilişkin detaylı  bilgilere aşağıda belirtilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://registrar.tedu.edu.tr/yaz-okulu