Ana içeriğe atla

Aslı Gibidir

Konuya ilişkin mevzuat

 31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi "... istenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir..." hükmünü içermektedir. Bu işlem, belgeyi isteyen kurumun ilgili görevlisi tarafından yapılır.

  • Aslı gibidir onayı TED Üniversitesi Diploması, Diploma Eki belgeleri için yapılır.
  • Aslı gibidir belge için Mali İşler Müdürlüğüne ücret ödemesi gerekir. Ücretler için tıklayınız.
  • Bunların dışında belirtilen belgeler için TED Üniversitesi tarafından “Aslı Gibidir” onayı yapılmaz. İhtiyaç halinde belgeyi hazırlayan kurum tarafından “Aslı Gibidir” onayı yapılması gerekir.

 "Aslı Gibidir" onayı için gerekli belgeler nelerdir?

Diploma, Diploma Eki, “Aslı Gibidir” onayı için belgenin aslı ve fotokopisinin birlikte sunulması gerekir. Asıl belge olmadan onay yapılmaz.