Ana içeriğe atla

Özel Öğrenciler

DİĞER ÜNİVERSİTELERİN MEZUNLARI VEYA KAYITLI ÖĞRENCİLERİ

 • Bir yükseköğretim kurumunun öğrencileri veya mezunları  lisans düzeyinde verilen derslere,  bir yükseköğretim kurumunun  lisansüstü  öğrencileri ise lisansüstü derslere belirli bir konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, özel öğrenci olarak başvuru yapabilirler.
 • Özel öğrenci olarak ders almak üzere başvuran adayların, ilgili programın  İngilizce yeterliğe ilişkin koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.
 • Özel öğrenci statüsünde lisans düzeyinde en fazla iki yarıyıl ders alınabilir. Ancak ilgili mevzuatta (*) belirtilen koşullarda YÖK kararı ile bu süre aşılabilir.
 • Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı, ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
 • Özel öğrencilere diploma ve kredi verilmez. Talepleri halinde aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.
 • Özel öğrenciler katıldıkları dersler esas alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini öderler.
 • Özel öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
 • Derslere kabul edilen öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararları ve kayıt belgeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurur, derslere kayıt işlemi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.
 • Diğer üniversitelerin programlarına kayıtlı olup, fakülte/enstitülerinin onayı ile  ders almak isteyen öğrenciler de belirtilen başvuru ve kayıt işlemlerini yaparlar. Aksi takdirde (başvuru ve kayıt işlemlerini yapmadan, gerekli ücretleri ödemeden) derslere devam eden öğrencilerin dönem sonunda notlarının verilmesi mümkün  değildir.
 • Özel öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.
 • Özel öğrenciler Üniversitenin yönetmelik ve uygulama esaslarında belirtilen kurallara uymak zorundadır.
 • Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılmaz.

(*) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Akademik takvim için tıklayınız (Başvuru, kayıt tarihleri vb.)

 Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu (Öğrenci İşleri Müdürlüğü web sayfasında FORMLAR başlığı altında )
 2. TEDÜ Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 
 3. İngilizce yeterlik belgesi (https://els.tedu.edu.tr/tr/els/esdegerligi-kabul-edilen-ulusal-ve-uluslararasi-sinav-ve-sertifikalar)
 4. Mezun statüsünde olanlardan Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi onaylı fotokopisi.
 5. “Öğrenci” statüsünde olanlar için öğrenci belgesi. (E-devlet üzerinden alınan veya öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden alınan öğrenci belgeleri kabul edilmektedir.)
 6. 2 adet fotoğraf: Fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır.
 7. Başvuru ve kredi başına ders ücreti dekontu.

Ödeme miktarları için tıklayınız.

Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece 1 yarıyıl için geçerli olup daha sonraki yarıyıllarda özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorunludur.

Açılan Dersler

İlgili yarıyılda  açılan derslere ulaşmak için tıklayınız.

 DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALACAK OLAN TED ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

 •  Programlarına saydırmak üzere diğer üniversitelerden özel öğrenci olarak ders almak isteyen TEDÜ öğrencilerinin, ilgili üniversiteye özel öğrenci kaydı yapmadan önce kayıtlı bulundukları fakülteye başvurması ve dersin alınabileceğine ilişkin yönetim kurulu kararının alınması gerekir. Aksi takdirde dersin programa sayılması mümkün olmayacaktır.