Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular - Burslar

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANAN BURSLAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Üniversiteye Giriş Sırasında Sağlanan Burslar

a) ÖSYS Giriş Bursu

b) Yerleştirme Sıralaması Bursu

c) Uluslararası Öğrenci Bursu

d) Yatay Geçiş Bursu

e) ***Uluslararası Diploma/ Sertifika/ Sınav Bursları

f) ***Bilim İnsanı Bursu

2) Ek Burslar

a) Akademik Başarı Bursu

b) ***Aile Bursu

c) Sporcu Bursu

d) Kişi ve kurumlar tarafından sağlanan tahsisli burslar

*** Bu burslara tercih döneminde başvuracak öğrenciler, ilgili evrakları burs@tedu.edu.tr adresine ileterek başvuru yapmalıdır. Burs komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kayıt sırasında ücret ödemelerini burslu olarak yapabileceklerdir.

Burslarla ilgili detaylı bilgi için   tıklayınız. 

Üniversiteye ÖSYS yolu ile yerleşen veya ÖSYS puanı ile bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerden aşağıda belirtilen diploma/uluslararası bitirme sınavı sonucu olan ve belirtilen puanları sağlayan öğrencilere verilir.

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Bursu

Fransız Bakaloryası Bursu

AP (Advanced Placement) Bursu

BTEC (Business and Technology Education Council) Bursu

GCE (General Certificate of Education) Bursu

Bu burslara tercih döneminde başvuracak öğrenciler, ilgili evrakları burs@tedu.edu.tr adresine ileterek başvuru yapmalıdır. Burs komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kayıt sırasında ücret ödemelerini burslu olarak yapabileceklerdir.

Milli Sporcu Bursu Başvuru ve Kabul Süreci:

  • Yalnızca Voleybol (kadın/erkek), Basketbol (kadın/erkek), Tenis (kadın/erkek), Buz Hokeyi spor branşlarındaki adayların başvuruları kabul edilecektir.
  • Başvurular, tercih sıralamaları gerçekleştirilmeden önce yüz yüze yapılacaktır.
  • Aday öğrencilerin başvuru evraklarıyla birlikte üniversitemize gelerek “Burs Komisyonu” ile ön görüşme yapması gerekmektedir.
  • Ön görüşme neticesinde görüşmenin olumlu geçmesi halinde öğrenciye “Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edilecek 15 milli sporcu öğrenci kontenjanı içerisinde yer aldığına ve kaydının kabul edileceğine” dair bir yazı verilmek suretiyle öğrenciye kontenjan rezerve edilir.
  • Öğrencinin YKS puanı ile üniversitemize yerleşmesi halinde Milli Sporcu Bursu ile kaydı yapılır.
  • Bu burs, İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için azami altı yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz için azami beş yıldır.
  • Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmamaktadır.

Evet, Üniversiteye giriş sırasında sunulan burslardan aynı anda yararlanabilirsiniz. En fazla iki ek burs alınabilir. Bu ek burslar hak kazanılan en yüksek oranlı iki burstur. Öğrenim ücreti içerikli burslarınızın toplamı (ÖSYS Giriş Bursu dâhil) en fazla %100 olabilir.

Hayır, burslar geri ödemeli değildir.

Öğrenim ücreti içerikli burslar, Üniversite Senatosu tarafından yarıyıl başında belirlenen kredi limitleri için geçerlidir. Bu limitlerin üzerinde ders alan öğrenciler burslu statüsüne bakılmaksızın ek ücret öder.  

Aldığınız burs oranına göre ödemeniz gereken tutar hesaplanarak bir sonraki yarıyılda ödeyeceğiniz ücretten mahsup edilir.

Evet. Kayıtlı öğrencilerimiz koşulları sağladığı takdirde Üniversitemiz Lisans Burs Yönergesinde belirtilen Ek Burslardan yararlanabilir.

Üniversiteye “Özel Öğrenci” statüsünde kayıt yaptıran öğrencilere burs verilmez.

Yaz okuluna devam etmek isteyen tüm öğrenciler (burslu öğrenciler dahil), kayıt esnasında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

Hayır, burslar başka bir burs türü ile değiştirilemez.

Evet, istediğiniz takdirde başka kurumlardan da burs alabilirsiniz. Bu durumda TED Üniversitesi’nden aldığınız burslar kesilmez.

Evet, TED Üniversitesinde yerleştirme sıralaması bursu vardır (YKS ile üniversiteye kayıt yaptıranlar için). 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için tıklayınız.

a) Giriş Bursları: İngilizce Dil Okulunda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami altı yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami beş yıldır.

b) Ek Burslar: Ek burslar bir yıl süre ile geçerlidir. Yalnızca aile bursu için öğrenciler her yıl yeniden başvuru yapar, devam koşullarını sağlayanların bursu bir yıl daha tanımlanır.

Yarıyıl izni alan öğrencinin burs süresini kullandığı kabul edilir; ancak mücbir nedenleri olması durumunda izin süresinin burs süresine sayılıp/sayılmaması konusuna Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

  • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin kalan burs süresi, toplam burs süresinden öğrenim gördüğü yarıyıl/yarıyıllar çıkartıldıktan sonra belirlenir.
  • Kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin burs süresi intibak ettirildiği yarıyıldan itibaren toplam eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak belirlenir.

Üniversiteye ÖSYS ile yerleştirilen öğrencilerden, kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin bursları, yatay geçiş yaptıkları programın Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS puanına karşılık gelen burs oranlarına göre yeniden belirlenir.

Kurumlar Arası yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler önceki programına ait burstan yararlanamaz. Üniversitemiz bu kapsamdaki öğrencilere program özelinde burs verebilir. Burs oranları Senato kararı ile belirlenir.

Burslar TED Üniversitesi Lisans Öğrencileri İçin Burs Yönergesi Madde 18’de belirtilen koşullarda kesilir. Burs Yönergesi için tıklayınız.

Daha önce herhangi bir Üniversitenin lisans programından mezun olan öğrencilerin yeni kazanılan hakları geçerlidir.

TEDÜ’ de burslu/ücretli statüde kayıtlı olup, ÖSYS ile yeniden farklı bir programa yerleştirilen öğrencilerin yeni kazanılan hakları geçerlidir.