Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular - Burslar

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANAN BURSLAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Üniversiteye Giriş Sırasında Sağlanan Burslar

a) ÖSYS Giriş Bursu

b) Yerleştirme Sıralaması Bursu

c) Uluslararası Öğrenci Bursu

d) Yatay Geçiş Bursu

e) ***Uluslararası Diploma/ Sertifika/ Sınav Bursları

f) ***Bilim İnsanı Bursu

2) Ek Burslar

a) Akademik Başarı Bursu

b) ***Aile Bursu

c) Destek Bursu;

  • Öğrenim ücreti indirimi
  • Yurt
  • Yemek

e) Sporcu Bursu

f ) Kişi ve kurumlar tarafından sağlanan tahsisli burslar

*** Bu burslara tercih döneminde başvuracak öğrenciler, ilgili evrakları burs@tedu.edu.tr adresine ileterek başvuru yapmalıdır. Burs komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kayıt sırasında ücret ödemelerini burslu olarak yapabileceklerdir.

Burslarla ilgili detaylı bilgi için   tıklayınız. 

Üniversiteye ÖSYS yolu ile yerleşen veya ÖSYS puanı ile bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerden aşağıda belirtilen diploma/uluslararası bitirme sınavı sonucu olan ve belirtilen puanları sağlayan öğrencilere verilir.

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Bursu

Fransız Bakaloryası Bursu

AP (Advanced Placement) Bursu

BTEC (Business and Technology Education Council) Bursu

GCE (General Certificate of Education) Bursu

Bu burslara tercih döneminde başvuracak öğrenciler, ilgili evrakları burs@tedu.edu.tr adresine ileterek başvuru yapmalıdır. Burs komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kayıt sırasında ücret ödemelerini burslu olarak yapabileceklerdir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Vakıf Üniversiteleri arasında sağlanan mutabakat kapsamında bulunan öğrenciler, tercih döneminde ilgili evrakları burs@tedu.edu.tr adresine ileterek başvuru yapmalıdır. Burs komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kayıt sırasında ücret ödemelerini burslu olarak yapabileceklerdir.

Mutabakat metni için tıklayınız.

Bu burs, İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için azami altı yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz için azami beş yıldır.

Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmamaktadır.

Burs başvuru tarihleri üniversitenin resmi internet sayfası “Öğrenci İşleri-Burslar” başlığında ilan edilmektedir.

İlgili sayfa için tıklayınız.

Üniversitenin resmi internet sayfasında “Öğrenci İşleri-Burslar” başlığında ilan edilen tarihlerde Lisans Öğrencileri için Burs Başvuru Formunu doldurarak ve başvuru yaptığınız burslarla ilgili gerekli belgeleri ekleyerek duyuruda belirtilen e-mail adresine başvurunuzu yapabilirsiniz. Tüm belgeleriniz pdf formatında olmalıdır. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

“Akademik Başarı Bursu” sonuçları üniversitenin web sitesinde Burs Takviminde belirtilen tarihlerde “BURSLAR” sayfasında ilan edilmektedir. Diğer burs sonuçları burs almaya hak kazanan öğrencilere “BURSLAR” sayfasında ilan edilen tarihlerde TEDÜ e-mail adresine iletilmektedir.

Başvuru tarihlerini kaçırdığınız takdirde bir sonraki akademik yıl için ilan edilen başvuru tarihlerini beklemeniz gerekmektedir.

İlgili sayfa için tıklayınız.

Evet, Üniversiteye giriş sırasında sunulan burslardan aynı anda yararlanabilirsiniz. En fazla iki ek burs alınabilir. Bu ek burslar hak kazanılan en yüksek oranlı iki burstur. Öğrenim ücreti içerikli burslarınızın toplamı (ÖSYS Giriş Bursu dâhil) en fazla %100 olabilir.

Hayır, burslar geri ödemeli değildir.

Öğrenim ücreti içerikli burslar, Üniversite Senatosu tarafından yarıyıl başında belirlenen kredi limitleri için geçerlidir. Bu limitlerin üzerinde ders alan öğrenciler burslu statüsüne bakılmaksızın ek ücret öder.  

Aldığınız burs oranına göre ödemeniz gereken tutar hesaplanarak bir sonraki yarıyılda ödeyeceğiniz ücretten mahsup edilir.

Evet. Kayıtlı öğrencilerimiz koşulları sağladığı takdirde Üniversitemiz Lisans Burs Yönergesinde belirtilen Ek Burslardan yararlanabilir.

Üniversiteye “Özel Öğrenci” statüsünde kayıt yaptıran öğrencilere burs verilmez.

Yaz okuluna devam etmek isteyen tüm öğrenciler (burslu öğrenciler dahil), kayıt esnasında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

Hayır, burslar başka bir burs türü ile değiştirilemez.

Evet, istediğiniz takdirde başka kurumlardan da burs alabilirsiniz. Bu durumda TED Üniversitesi’nden aldığınız burslar kesilmez.

Evet, TED Üniversitesinden tercih bursu vardır (YKS ile üniversiteye kayıt yaptıranlar için). 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için tıklayınız.

a) Giriş Bursları: İngilizce Dil Okulunda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami altı yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami beş yıldır.

b) Ek Burslar: Bir yıl süre ile geçerli burslar hariç olmak üzere, İngilizce Dil Okulunda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami altı yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami beş yıldır.

Yarıyıl izni alan öğrencinin burs süresini kullandığı kabul edilir; ancak mücbir nedenleri olması durumunda izin süresinin burs süresine sayılıp/sayılmaması konusuna Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

  • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin kalan burs süresi, toplam burs süresinden öğrenim gördüğü yarıyıl/yarıyıllar çıkartıldıktan sonra belirlenir.
  • Kurum içi yatay geçiş yapan uluslararası öğrencilerin burs oranları Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıldaki uluslararası öğrenci kabul kriterlerine göre belirlenir.
  • Kurumlar arası yatay geçiş yapan uluslararası öğrencilerin burs oranları kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna başvuru aşamasında sundukları sınav/diploma puanlarına göre belirlenir.
  • Kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin burs süresi intibak ettirildiği yarıyıldan itibaren kalan normal eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak belirlenir.

Üniversiteye ÖSYS ile yerleştirilen öğrencilerden, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin bursları, yatay geçiş yaptıkları programın Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS puanına karşılık gelen burs oranlarına göre belirlenir.

Burslar TED Üniversitesi Lisans Öğrencileri İçin Burs Yönergesi Madde 18’de belirtilen koşullarda kesilir. Burs Yönergesi için tıklayınız.

Daha önce herhangi bir Üniversitenin lisans programından mezun olan öğrencilerin yeni kazanılan hakları geçerlidir.

TEDÜ’ de burslu/ücretli statüde kayıtlı olup, ÖSYS ile yeniden farklı bir programa yerleştirilen öğrencilerin yeni kazanılan hakları geçerlidir.