Ana içeriğe atla

Diploma

Diploma almanın koşulları nelerdir?

Programdan mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilerin diplomalarını, Geçici Mezuniyet Belgelerini veya lise diplomalarını alabilmeleri için aşağıda belirtilen işlemlerin tamamlanması gerekir.

  • Üniversiteye borçlarının olmaması gerekir. Bu nedenle öğrenim ücreti, kütüphane veya yurt  borcu olan öğrencilerin ilgili birime borçlarını en geç ilgili yarıyılın harf notlarının ilanına kadar ödemeleri gerekir.
  • İlişik kesme işlemlerinin tamamlanması gerekir.

Nüfus bilgileri

Diploma, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde mevcut olan nüfus bilgilerine göre hazırlanır. Bu nedenle ad ve/veya soyadında bilgi değişikliği olanların mezuniyet tarihinden önce Öğrenci İşleri Müdürlüğüne değişikliğe ilişkin belge sunması gerekir. Mezuniyet tarihinden sonra yapılan değişikliklerde yeni diploma hazırlanmaz, mevcut diplomanın arkasına konuya ilişkin açıklama yazılır, imza ve mühür yapılır.

Diploma kime verilir?

Diploma mezunun kendisine veya noter kanalıyla vekalet vereceği kişiye, nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi alındıktan sonra verilir.

Diploma ne zaman verilir?

Güz ve Bahar dönemi mezunlarının diplomaları Diploma Töreninde verilir. 

Yaz Okulu sonunda mezun olanların diplomaları notların ilan tarihinden sonra iki hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğünde verilir.

Diplomanın kaybı halinde ne yapılır?

  • Diploma bir nüsha olarak hazırlanır ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde bir kopyası bulunmaz. Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus ve üzerinde “ikinci nüsha” ibaresi bulunan bir diploma hazırlanır.
  • İkinci nüsha diploma üzerindeki bilgiler asıl diplomada olduğu gibi (mezuniyet tarihindeki adı soyadı, program adı, ünvan vb. bilgiler) belirtilir.
  • İkinci nüshanın da kaybı halinde üçüncü bir diploma hazırlanmaz, bu durumda mezuniyet durumunu belirten bir belge hazırlanır.
  • İkinci nüsha diploma talebi form ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne elden veya oim@tedu.edu.tr adresine e-posta ile iletilir. 
  • İkinci nüsha diplomalar başvuru tarihinden sonra iki hafta içinde diploma sahibinin kendisine veya vekâlet verilecek kişiye Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından verilir.
  • İkinci nüsha diplomanın hazırlanması aşamasında kayıp olan diploma bulunur ise Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerekir.
  • İkinci nüsha diploma ücreti miktarı için tıklayınız.
  • İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu için tıklayınız.

İletişim bilgileri

Mezunlarımızla irtibat için iletişim bilgilerinin (adres, telefon) güncel olması önemlidir. Öğrencilerin portal üzerinde mevcut olan bu bilgileri kontrol etmesi, eksik ve/veya değişen adres bilgilerini oim@tedu.edu.tr e-posta listesine iletmesi gerekir.