Ana içeriğe atla

Yaz Okulu

GENEL BİLGİLER

 • Yaz okulu zorunlu olmayıp tercihe bağlıdır. Genelde çeşitli nedenlerle eksik olan kredilerin tamamlanması ya da başarısız olunan bir dersin telafisi için kullanılır.
 • Yaz okulu Güz veya Bahar yarıyıllarındaki 14 haftalık derslerin iki kere hızlandırılmış kopyasıdır. Eğitim süresi 7 hafta olup haftalık ders saati 3 kredilik bir ders için 6 saattir.
 • Öğrenciler yaz okulunda  en fazla 2 ders alabilir. Sadece mezuniyet durumundaki öğrenciler danışman onayı ile 3 ders alabilir.
 • Lisans Öğrencileri İçin Staj Yönergesi hükümlerine göre yaz döneminde staj yapan öğrenciler, yaz öğretiminde ders alamaz.
 • Yaz okulunda ders ekleme-bırakma ve geç kayıt uygulaması yapılmaz.
 • Dersten çekilme süresi, yaz okulu sınavlarının başlamasından iki hafta öncesine kadardır.
 • Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

ÖNEMLİ TARİHLER

Yaz okuluna ilişkin önemli tarihler (kayıt tarihleri, danışman onay tarihleri, ödeme tarihleri, derslerin başlangıç-bitiş tarihleri) akademik takvimde yer almaktadır. Akademik takvime aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.tedu.edu.tr/tr/main/akademik/akademik-dokumanlar/akademik-takvim

MEVZUAT

TED Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesine buradan ulaşılabilir.

YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Yaz okulu öğrenim ücretlerine ilişkin bilgilere Mali İşler Müdürlüğü'nün aşağıdaki adresinden ulaşılabilir. Ayrıca öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretini Öğrenci Portali üzerinden öğrenebilirler.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Ücretleri | TED Üniversitesi (tedu.edu.tr)

 • Yaz okulu öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler yaz okulu için ders kaydı yapamaz.
 • Dersten çekilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücret için mahsuplaşma işlemi yapılmaz.
 • Yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması durumunda kapatılan dersler için öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler bir sonraki yarıyıla mahsup edilir.
 • Başka bir Üniversitede kayıtlı olup Üniversitemizde yaz okulunda eğitim almak isteyen öğrenciler TED Üniversitesi öğrencileri için belirlenen ücretleri öderler.

AÇILAN/ KAPATILAN DERSLER

2022-2023 Akademik Yılı Yaz Okulu ders programı için tıklayınız.

Kapatılan ders listesine ulaşmak için tıklayınız.

 • Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yaz okulunda bir dersin (ders grubunun)açılabilmesi için o derse (o gruba) en az 8 öğrencinin kayıt yaptırması gerekir. Sekizden az öğrencinin kayıt olduğu dersler kapatılır. Bu nedenle kayıtlar bitiminde yapılacak incelemeler sonrasında bazı derslerin kapatılması mümkündür.Mezuniyet durumunda olan en az 4 öğrencinin bulunması halinde bu şart aranmaz.

YAZ OKULU DERS KAYITLARI

Yaz okulu ders kayıt süreci aşağıdaki işlemlerden oluşur.

 • Öğrenim ücretinin ödenmesi (ödemekle yükümlü olan öğrenciler için)
 • CCR dokümanlarının incelenmesi ve alınacak derslerin belirlenmesi
 • Yaz okulu ders kaydının yapılması (İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç)
 • Önceki yarıyıllarda alınan derslerden modül grubu değişikliği yapılacak olanların öğrenci portali üzerinden belirlenmesi ve değişikliklerin yapılması
 • Danışman onayının alınması

Ders kayıtları MyTEDU Portal üzerinden yapılır.

Ders kayıtları ve danışman onayları,  kayıtların ilk günü saat 9.00’da başlar. Ders kayıtları kayıtların son günü Saat 18.00’de,  danışman onayları Saat 23.59’da sona erer.

Öğrenciler, alacakları dersler ile ilgili olarak öğrenci portalı ders kayıt ekranı üzerinden danışmanları ile iletişime geçebilirler.

Yaz okulu ders kaydı yapıldıktan ve danışman onayı alındıktan sonra, bir değişiklik yapılması gerektiğinde danışman onayının kaldırılması, kayıt programında değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden danışman onayı alınması gerekir.

ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ

Kayıtlar başlamadan önce şifre kontrolunun yapılması önerilir. İhtiyaç halinde MyTEDU Portal üzerinden şifre değiştirme işlemi yapılabilir.

DERS KAYIT SÜRECINDE E-POSTA İLETİŞİMİ

Yerleşke dışında bulunan öğrencilerimiz, soru ve sorunlarını aşağıda belirtilen iletişim adreslerine iletebilirler.

 FAKÜLTE/ ENSTİTÜ/ İNGİLİZCE DİL OKULU  SEKRETERLİKLERİ

 • Danışman tanımlanması konusunda öğrencilerimiz kayıtlı olduğu fakülte sekreterliğe,
 • Kontenjan artırımı konusunda  öğrencilerimiz dersin verildiği fakülte sekreterliğine,
 • Kayıt ders listesi ekranında hiç ders görünmemesi  veya eksik görünmesi durumunda öğrencilerimiz dersin verildiği fakülte sekreterliğe,
 • Dersin istenilen modül grubunda görünmemesi durumunda  öğrencilerimiz dersin verildiği fakülte sekreterliğine, 

Fakülte/Enstitü Sekreterlikleri ve İngilizce Dil Okulu Sekreterliği iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Eğitim Fakültesi Sekreterliğiserap.toga@tedu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Sekreterliğiarmagan.gursoy@tedu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreterliğiberil.kerman@tedu.edu.tr
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sekreterliğimirac.karaca@tedu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Sekreterliği

bilge.ozkarabiyik@tedu.edu.tr

saziye.serter@tedu.edu.tr

Lisansüstü Programlar Enstitüsü Sekreterliğiserkan.karaca@tedu.edu.tr
İngilizce Dil Okulu Sekreterliğiezgi.dalgic@tedu.edu.tr
Temel Bilimler Birimi Sekreterliğisinem.boz@tedu.edu.tr

MALİ İŞLER

 • “Mali blokaj hatası” mesajı alınması durumunda öğrencilerimiz soru ve sorunlarını muhasebe@tedu.edu.tr adresine iletebilirler. 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

 • “Kayıt dönemi içerisinde değilsiniz” mesajı alınması
 • “Program/yarıyıl bilgisi” bulunmaması
 • Sınıf bilgisi değişikliği durumlarında öğrencilerimiz soru ve sorunlarını oim@tedu.edu.tr adresine iletebilirler. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Kayıtlar başlamadan önce şifre kontrolunun yapılması önerilir.

MyTEDU Portal veya TEDUPass şifrelerini unutan veya hatalı giriş bildirimi alan öğrenciler http://reset.tedu.edu.tr/ adresinden My TEDU Portal ve TEDUPass şifrelerini sıfırlayabilirler. Çok sayıda hatalı giriş sebebi ile şifrenin bloke olması durumunda öğrencilerimiz soru ve sorunlarını help@tedu.edu.tradresine iletebilirler. 

KAYIT SİSTEMİNİN KONTROLLERİ

Aşağıda belirtilen durumlarda kayıt sistemi ders kaydına izin vermez.

 • Öğrenim ücreti ödeme koşulunun sağlanmamış olması
 • Ders yükünün aşılması
 • Sınamalı durumlarda yönetmelik koşullarının sağlanmamış olması
 • Derse ait önkoşulun sağlanmaması

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN YAZ OKULU DÖNEMİNDE DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMAK İSTEYENLER

 • TED Üniversitesi öğrencileri aşağıda belirtilen üniversitelerden özel öğrenci statüsünde ders alabilirler.
 • İlgili dersin veya eşdeğerinin ilgili yaz okulunda TEDÜ’de açılmıyor olması gerekir.
 • Bölüm ön onayı alınmak koşuluyla Bilkent, Boğaziçi, Koç, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesinden veya ilgili Fakülte ve Bölümün uygun gördüğü ve onayladığı diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınabilir.
 • Lisans öğrenimi boyunca en fazla üç ders bu kapsamda alınabilir.

İzlenmesi gereken yol:

 • Öğrenci, kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurur.
 • İlgili Bölüm Başkanlığı dersin diğer üniversiteden alınıp/alınamayacağına ilişkin alınmış olan yönetim kurulu kararını öğrenciye bildirir.
 • Öğrenci, diğer üniversiteye (diğer üniversitenin kayıt ve kabul koşullarını sağlamak kaydı ile) yaz okulu kaydını yapar.
 • Yaz okulu bitiminde öğrenci diğer üniversiteden kapalı zarf içinde transkriptini alır ve kayıtlı bulunduğu Dekanlığa dilekçe ekinde sunar.
 • Öğrencinin aldığı dersin programa sayımı konusunda (kabul/ret) ilgili fakülte tarafından yönetim kurulu kararı alınır.

DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN YAZ OKULU DÖNEMİNDE TED ÜNİVERSİTESİNDE DERS ALMAK İSTEYENLER

Bu kapsamdaki öğrenciler özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilir. Konuya ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://registrar.tedu.edu.tr/ozel-ogrenciler