Ana içeriğe atla

Yarıyıl Kaydının Dondurulması (Yarıyıl İzni)

Haklı ve geçerli mazereti olan öğrenciler, yarıyıl izni almak için başvuruda bulunabilirler. İzinli ayrılma işlemi akademik takvimde belirtilen tarihe kadar MyTEDU Portal üzerinden yapılmaktadır. Yapılması gereken işlemlerin ekran görüntüleri için tıklayınız.

  • Lisans Öğrencileri İçin İzinli ayrılma Usul ve Esasları

(1) Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl olmak koşulu ile öğrenim süresince toplam dört yarıyıl izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, ilgili yönetim kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir.

(2) İzin isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için, izinli sayılacağı yarıyılda ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin yarısını ödemiş olması, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Öğrencilerin izni aldıkları yarıyıllar için ödemiş oldukları ücretler, sonraki yarıyıl ücretlerine mahsup edilmez.

(3) Yarıyıl izni alan öğrencinin burs süresini kullandığı kabul edilir; ancak mücbir nedenleri olması durumunda izin süresinin burs süresine sayılıp/sayılmaması konusuna Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Akademik takvimde belirlenen tarihler dışında ani hastalık, kaza vb. nedenlerle izinli ayrılma başvurusunda bulunan lisans öğrencilerinin durumları Fakülte Yönetim Kurulu önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. İzin son başvuru tarihinden sonra, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılan lisans öğrencileri, söz konusu yarıyıl için ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin tamamını öder.

(5) İzinli ayrılan öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar; bu sürede başka kurumlarda aldıkları dersler varsa, bu dersler Üniversitedeki programlara saydırılamaz.

  • Lisansüstü Öğrencileri İçin İzinli ayrılma Usul ve Esasları

(1) Akademik takvimde belirlenen tarihler dışında ani hastalık, kaza vb. nedenlerle izinli ayrılma başvurusunda bulunan lisansüstü öğrencileri için süre kısıtlaması yoktur.

(2) Lisansüstü öğrencilerinin izinli ayrılma işlemleri en fazla dört yarıyıl olmak kaydı ile her seferinde bir yarıyıl için yapılır ve aynı usul ile uzatılabilir. Dört yarıyılı aşan izinli ayrılma talepleri ilgili yönetim kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir.

(3) Kayıt donduran öğrenciler, bursluluk durumlarına göre, kayıt dondukları her yarıyıl için üç krediye karşılık gelen öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Ayrıca öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

(4) Burslu öğrencilerin izinli ayrılma ile geçirdikleri her yarıyıl bursluluk süresine dâhil edilir.

(5) İzinli ayrılan öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar; bu sürede başka kurumlarda aldıkları dersler varsa, bu dersler Üniversitedeki programlara saydırılamaz.

TEDÜ Akademik Takvim için tıklayınız.