Yönetmeliklerden Özet Bilgiler

YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

TED Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nün web sayfasında yer almaktadır. Kayıt sürecinin başarılı olarak tamamlanabilmesi için bu dokümanların incelenmesi önerilmektedir.

 Yönetmeliklerden Özet Bilgiler

 1.Sınıf 1. Yarıyıl öğrencileri

 Öğrenciler, programlarına kayıt oldukları ilk yarıyılda aldıkları dersleri (birinci yarıyıl programının “paket” olması nedeniyle) bırakamaz ve bu derslerden çekilemez.

 Önkoşul dersleri

 Önkoşulu sağlanmayan derslere kayıt yaptırılamaz. Bununla birlikte eğer öğrenci önkoşul dersinden bir kez DD veya DC notu almış ve daha sonra not yükseltme amacı ile dersi tekrarlamış ve  F notunu almış olsa bile önkoşulu sağlamış sayılır.

 Ders öncelikleri

 •  F ve FX harf notu bulunan dersler ile W işareti bulunan zorunlu dersler müfredatta belirtilen yarıyılda olmak üzere ilk açıldığında tekrarlanır. Tekrarlanacak ders seçmeli ise bu derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Gerekçeli durumlar ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacı ile daha önce DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz.
 • Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
 • Öğrenciler, normal yüklerinin geri kalanını yeni dersler alarak ve müfredat öncelikli derslerle doldururlar. 20 kredinin üzeri tavsiye edilmez; 20 kredinin üzerindeki dersler için ek ücret ödenir.  Herhangi bir nedenle  14 krediden az ders yükü için geri ödeme yapılır. 
 • Fazla ve az ücret ödeme ayrıntıları TEDU web sayfasında https://afa.tedu.edu.tr/tr/afa/2016-2017-akademik-yili-egitim-ucretleri ilan edilmiştir.

 

Ders saydırma (replacement) işlemleri

 Öğrenciler ders saydırma işlemlerini ders kayıtları sırasında yaparlar. Derse kayıt olunduktan sonra ve dersin notu belirlendikten sonra geriye dönük olarak ders saydırma işlemi yapılamaz.

 Öğrenciler ders kayıt döneminde aldıkları bir dersi aynı seçmeli grubu içerisinde olmak koşulu ile daha önceki dönemlerde aldıkları başka bir ders yerine saydırabilir.

 Daha önce alınmış bir dersin benzeri veya daha basiti, Free elective (serbest seçmeli) kategorisinde seçilemez. Örnek: Mühendislik Fakültesi öğrencileri MATH 103 veya MATH 111 alamaz.

 Ders programı çakışması

Öğrenciler bir haftada birer saati çakışan bir ders çiftini danışman onayı ile alabilir; fazlası için her iki öğretim elemanının ve danışmanın onayı gerekir. Yaz okulunda (temponun iki katı olması nedeni ile) iki ders saatinin çakışmasına izin verilebilir.

 Ders yükü

 • Öğrenciler ilk yarıyıllarında paket program alırlar ve fazla ders alma imkanı yoktur.
 • Sınamalı öğrenciler fazla ders yükü alamaz, normal ders yükü veya az ders yükü alabilir.
 • Normal ders yükü 17 kredidir (yarıyıl başına ortalama kredi ±2 kredi).17+2=19 kredi veya 17-2=15 kredi normal ders yükü sınırları içinde kabul edilir.
 • Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler normal ders yükünü en fazla 8 kredi artırabilir. (17+8= 25 kredi).
 • En az ders yükü yarıyıl başına 9 kredidir; ilgili yönetim kurulu kararı ile 6 krediye kadar indirilebilir. En fazla iki yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda olanlarda bu koşul aranmaz.

 

Sınamalı öğrenciler

Mezuniyet için gereken en az GNO’nun 2.00 olması nedeniyle sınamalı öğrencilerin yeni ders alabilmeleri, onların F, FX, DD ve DC tekrarı ile ortalamalarını yükseltmelerine olanak sağlamak üzere ilk iki yarıyıldan sonra kısıtlandırılmıştır.

Tamamladıkları kredi sayısına göre kademeli olarak tanımlanmış olan yeterli statüsüne erişemeyen öğrenciler F, FX, DD ve DC aldıkları derslerini yeterli statüye çıkacak şekilde tekrarlarlar; ancak tekrarlanacak F, FX, DD, DC aldıkları ders kalmadığı durumda ve ders yükleri olanak verdiği ölçüde yeni ders alabilirler.

Yeterli statüsüne erişemeyen öğrencilerin az ders yükü almaları ve GNO’larını 2.00’ın üstüne çıkarmaları tavsiye edilir (14 krediden az ders yükü için geri ödeme yapılır).

Yeterli statüsü,

50 ve daha az kredisi olan öğrenciler için GNO ≥ 1.60,

51 ile 100 arasında kredisi olan öğrenciler için GNO ≥ 1.70,

101 ve daha fazla kredisi olan öğrenciler için GNO ≥ 1.80

olarak tanımlanmıştır. Kredi ifadesi tamamlanmış kredi (credits completed) anlamına gelir.

 Müfredat fazlası dersler

 Müfredat fazlası olarak alınan derslerin ders kaydı sırasında NC statüsünde alınması gerekir. Bu seçimi öğrenci kayıt ekranından aldığı dersin modul grubunu belirleme işlemi sırasında “NC/Non Credit Elective” olarak seçerek gerçekleştirebilir.

 Geçmiş Yarıyıl veya Kayıt Dönemi Sonrası Ders Modül Grubu Değişiklikleri

 Modül grubu değişiklikleri  öğrenciler tarafından MyTEDU Portal üzerinden  “Module Group Change Request” uygulaması ile yapılacaktır. Öğrenciler modül grubu (Free Elective, CC Elective, Departmental Elective etc.) değişikliklerini danışman onayına iletecek ve danışmanlar onay verecektir. Bu işlemler akademik yıl boyunca da aynı şekilde yapılabilir.

 Staj

Staj dersleri öğrencinin ilgili stajını tamamladığı yaz dönemi sonrasındaki ilk güz döneminde öğrenci tarafından ders kayıtlarına eklenmelidir.

 TEDU 400 (Öğrenci Gelişimi Semineri)

 7 ve 8. Yarıyıldaki tüm öğrenciler TEDU 400 dersini daha önce tamamlamadılar ise  mutlaka kayıt olmalıdırlar.

 Ek dal (Secondary Field)

 • Her TEDÜ öğrencisi, bir ek dal programını tamamlamak  zorundadır. 
 • İlk üç dönemini tamamlayan öğrenciler ek dal program seçimi yapabilirler.
 • Öğrenci kayıtlardan önce ek dal seçimini gerçekleştirmedi ise kayıtlar sırasında ek dal grubundan ders alamaz.
 • Ek dal programları bölümler tarafından ilan edilir.
 • Ek dal derslerin hangi dönem kaç adet alınacağı bölüm programlarına göre değişiklik gösterebilir.

 https://registrar.tedu.edu.tr/tr/registrar/ek-dal-programlari

Ortak çekirdek (Common Core)

TEDÜ Öğrencileri öğrenimlerinin ilk dört döneminde aşağıdaki kategorilerden birer adet ortak alan dersi alırlar.

 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilimler
 • Beşeri Bilimler
 • Edebiyat
 • Sanat

 

Ortak çekirdek derslerinin hangi dönem kaç adet alınacağı fakülte ve bölüm programlarına göre değişiklik gösterebilir.

Ortak çekirdek derslerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://registrar.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/common_core_courses_08.09.2017_pdf.pdf