Yeni Lisans Öğrencileri için Kayıt Kılavuzu

                                                          YENİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KILAVUZU

 REKTÖRÜN MESAJI

 Sevgili Öğrencilerimiz,

 TED Üniversitesine ve Üniversite yaşamına hoş geldiniz. Başarınızdan dolayı sizi gönülden kutluyor; Üniversite yaşamınızda hepinize başarılar diliyorum.          

 TED Üniversitesi olarak öğrenci merkezli bir eğitim felsefesi benimsenmiş ve eğitim-öğretimin her aşaması bu felsefeye uygun olarak planlanmıştır. Liberal eğitim anlayışımız sizlere ana dal eğitimizin yanı sıra ek dal, yan dal ve çift ana dal programlarını izleme ve kendinizi farklı alanlarda geliştirme, bilgi ve deneyim kazanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, lisans programlarımızın ilk yılı ortak çekirdek derslerinden oluşmakta; bu derslerle sizlerin farklı disiplinlerden arkadaşlarınız ile kaynaşmanızı sağlamanın yanı sıra yeniliğe açık olma, girişimcilik, kritik düşünme, yaratıcılık, medya ve teknoloji okuryazarlığı gibi öğrenme, iletişim ve yaşam becerilerinizi geliştirmeye destek olmayı hedeflemekteyiz.

 Üniversitemizdeki önemli diğer ayrıcalık, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için diploma programı (meslek) seçiminin ikinci sınıfın başında yapılıyor olmasıdır. Bu uygulama, öğrencilere birinci sınıfta alacakları dersler kapsamında meslek eğilimlerini belirlemeleri ve seçimlerini yapabilmeleri için olanak ve süre tanımaktadır.

 TED Üniversitesindeki eğitimizi boyunca sizlere kişisel gelişiminize katkıda bulunacak pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Kendinizi geliştirmek, farklı özelliklerinizi keşfetmek için Üniversitemizde düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal, düşünsel ve spor etkinliklere katılabilir, öğrenci topluluklarında aktif rol alabilirsiniz.

 Eğitiminizin ilk günlerinde sizlere Üniversite yaşamınızda kolaylıklar sağlamak ve Üniversitenizin olanaklarını tanıtmak amacıyla 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde “Oryantasyon” programı düzenlenecektir. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiler web sayfamızda sizlere duyurulacaktır. 

 Sevgili öğrenciler, TED ailesine hoş geldiniz.

 Sizlere Üniversitenizde başarılı ve mutlu bir eğitim yaşamı diliyorum.

                                                                                                                                          Prof. Dr. Belgin Ayvaşık

                                                                                                                                                    Rektör Vekili

Üniversiteye kayıt işlemleri ile ilgili sorabileceğiniz sorular ve yanıtları aşağıda yer almaktadır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT, YURTLARA KAYIT VE İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN TARİHLER NELERDİR?

11-16 Ağustos 2017

E-devlet üzerinden kayıtlar

11-17 Ağustos 2017

E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin TEDU öğrenci portali   üzerinden veri girişlerinin yapılması

14-17 Ağustos 2017

E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerin üniversitede kurulan kayıt salonunda   kayıtlarının ve veri girişlerinin   yapılması

14 Ağustos 2017: Fen Edebiyat Fakültesi

15 Ağustos 2017: Mühendislik   Fakültesi

16 Ağustos 2017: İktisadi ve İdari   Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi

17 Ağustos 2017: Eğitim Fakültesi

Kayıt   saatleri (sabah: 9.00-12.00, öğleden sonra: 13.00-17.00)

14-17 Ağustos 2017

Yurt kayıtları

23 Ağustos-5 Eylül 2017

*E-devlet  üzerinden  kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin lise   diplomalarının asıllarının alınması ve kimlik kartlarının verilmesi

*Üniversitede kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin kimlik kartlarının verilmesi

23 Ağustos 2017

İngilizce Yeterlik   Sınavı (EPE) bilgilendirme toplantısı

(yer: İngilizce Dil Okulu)

6 Eylül 2017 

İngilizce Yeterlik   Sınavı (EPE)

11-15 Eylül 2017

Yeni lisans öğrencileri için   Oryantasyon Programı

12-15 Eylül 2017

Ders kayıtları ve danışman   onayları (İngilizce Dil Okulundan muaf olan öğrenciler)

13-14 Eylül 2017

Ek kontenjandan yerleştirilen   öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlarının ve veri girişlerinin   yapılması

15 Eylül 2017

İngilizce Yeterlik   Sınavı (EPE)

* Lisans programlarına yeni   yerleştirilen uluslararası öğrenciler

* Ek kontenjandan   yerleştirilen öğrenciler

18 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

 ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

Üniversiteye kayıt e-devlet üzerinden ya da üniversitede kurulan kayıt salonunda  yapılacaktır.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINACAKTIR?

E-devlet şifresi, şahsen başvuru ile PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden alınabilir. E-devlet şifresi almak için mutlaka nüfus cüzdanı veya pasaport veya ehliyetinizi sunmanız gerekir.

 E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

E-devlet üzerinden kayıt olabilmek için ilk adım öğrenim ücretinin ödenmesidir.

 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücretlerine ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Öğrenim ücretini belirtilen ödeme seçenekleri ile ödeyen öğrencilerin ödeme onaylarının e-devlet’e iletilmesi ardından (ödeme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra) bu öğrenciler 11-16 Ağustos 2017 tarihlerinde https://www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri e-devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

 E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN BAŞKA İŞLEM VAR MIDIR?

 E-devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin, 11- 17 Ağustos 2017 tarihleri arasında https://my.tedu.edu.tr adresinden TEDU öğrenci portaline girerek; aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Öğrenci Bilgi Güncelleme Formunu doldurmaları ve kayıt belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. TEDU öğrenci portaline giriş için kullanıcı kodu ve şifre bilgileri e-devlet kaydı yapılan gün içerisinde üniversite tarafından e-devlet kaydı sırasında belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir.

 Öğrenci Bilgi Güncelleme Formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • TED Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (EPE) ile ilgili tercihinizi yapınız. Tercihin belirtilmesi zorunludur. Tercihinizi yapmadan önce bu kılavuzda yer alan “İNGİLİZCE DİL OKULU” başlığı altında yer alan bilgileri dikkatlice inceleyiniz. 
 • Kayıt belgelerinizi öğrenci portali üzerinden yüklemeniz gerekmektedir. Hangi belgelerin yükleneceği ve yüklemenin nasıl yapılacağına ilişkin dokümana ulaşmak için tıklayınız .

 

E-devlet kaydını tamamlayan ve öğrenci portali üzerinden bilgi girişlerini tamamlayan öğrencilerin aşağıda belirtilen işlemleri yapması gerekmektedir.

 • Anket sorularına ulaşmak için tıklayınız.
 •  Lise diplomasının aslını 23 -24-25 Ağustos ve 5 Eylül 2017 tarihlerinde ve mesai saatlerinde  TED Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim ederek A116 nolu (Öğrenci İşleri Müdürlüğü ofisinin bir üst katı ) sınıftan öğrenci kimliklerini alabilecektir.
 • TEDÜ kimlik kartınızı, şahsen başvuru ile nüfus cüzdanı veya pasaport veya ehliyet sunarak imza karşılığı alabilirsiniz.(sunulan belgenin bir adet fotokopisi gerekmektedir)

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYE NASIL KAYIT YAPTIRACAKTIR?

 Çeşitli nedenlerle e-devlet şifresi alamayan (yurt dışında bulunan, henüz lise mezuniyeti kesinleşmeyen ve benzeri nedenler) öğrenciler öğrenim ücretini ödedikten sonra 14-17 Ağustos 2017 tarihleri arasında TED Üniversitesi kayıt salonuna gelerek ve aşağıda belirtilen kayıt belgelerini sunarak kayıt işlemini yaptırabilir.Başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları üniversiteden  ilişiklerini kestirmeden kayıt işlemi yapılmayacaktır.  

 1. ÖSYS sonuç belgesi
 2. Öğrenim ücreti makbuzu (2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim ücretlerine ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız
 3. Lise diplomasının/ yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (belgenin aslı kayıt sırasında teslim edilecek, fotokopisi aşağıda belirtildiği şekilde öğrenci portaline yüklenecektir)
 4. 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TED Koleji'nden mezun olan öğrencilerin Mezunlar Derneği'ne üyelik formu için ayrıca 1 adet gerekmektedir.)
 5. 1997 doğumlu ve daha büyük erkek adaylar için Askerlik Tecil Belgesi, Askerlik görevini yapmış olanlar için Terhis Belgesi (belgenin aslı kayıt sırasında teslim edilecek, fotokopisi aşağıda belirtildiği şekilde sisteme yüklenecektir)
 6. Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu (doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için)
 7. 3 adet fotoğraf

E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPAMAYAN ÖĞRENCİLER NEREDE VE NASIL KAYIT YAPTIRACAKTIR?

 TED Üniversitesi, Ziya Gökalp Caddesi, No: 48, Fatma Semih Akbil Kültür Merkezi, Kolej, ANKARA

 Kayıt işlemlerinizde aşağıda belirtilen sıralamayı takip ediniz. Üniversite görevlileri sizi ayrıca yönlendirecektir.

 1. Danışma Masası: Bu masada kayda ilişkin sorularınız yanıtlanacaktır.
 2. Banka Masası: Bu masada ücretli öğrenciler ile kısmi burslu öğrenciler öğrenim ücretini ödeyecektir.
 3. Öğrenim Ücreti Onay Masası: Bu masada ücretli öğrenciler ile kısmi burslu öğrencilerin öğrenim ücreti dekontları kontrol edilerek onay verilecektir.
 4. Dosya Masası: Bu masada öğrencilere kayıt evraklarını koymak üzere öğrenci dosyası verilecektir.
 5. Evrak Kontrol Masası: Bu masada öğrenci dosyanıza koyduğunuz kayıt evraklarınız kontrol edilecektir. Bu masada ayrıca bilgisayar ortamında yapacağınız işlemlerde kullanmak üzere kullanıcı kodu,  şifresi ve bilgi notu verilecektir. Bilgi notunda belirtilen bilgilerin incelenmesi, kullanıcı kodu ve şifresinin muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 6. Numaratör Masası: Bu masada kayıt sıra numarası verilecektir. Kayıtlar bu sıra numarasına göre alınacaktır, öğrenciler/veliler tarafından kayıt sırası oluşturulmamalıdır. Bu masada ayrıca TED mezunları için TED Mezunları Derneği Üyelik Formu doldurulacaktır.
 7. Kayıt Masası: Bu masada numaratörde size verilen sırada kayıt evraklarınız teslim alınacaktır.
 8. İngilizce Dil Okulu Masası: Bu masada İngilizce Yeterlik Sınavı hakkında bilgi verilecektir.
 9. Yurt Masası: Bu masada yurtlar hakkında öğrenci ve velilerin soruları yanıtlanacak ve yurtlar hakkında bilgi verilecektir.
 10. Kurumsal İletişim Masası : Bu masada anket soruları yanıtlanacaktır.

ÜNİVERSİTEDE KAYIT MASASINDA KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN BAŞKA İŞLEM VAR MIDIR?

 Üniversitede kayıt masasında size verilen kullanıcı kodu ve şifre ile en geç 17 Ağustos 2017 tarihine kadar https://my.tedu.edu.tr adresinden cep telefonunuz veya kişisel bilgisayarınızdan TEDU öğrenci portaline girerek; Öğrenci Bilgi Güncelleme Formunu doldurmanız ve kayıt için istenilen belgeleri yüklemeniz gerekmektedir. Hangi belgelerin yükleneceği ve yüklemenin nasıl yapıldığı ile ilgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.

 E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT VEYA ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPILMAZ İSE NE OLUR?

Kayıt işlemini (e-devlet üzerinden veya TED Üniversitesi kayıt salonunda) yapmayan öğrencilerin yerleştirildiği programa kayıt hakkı kaybolacak ve yerlerine ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

 ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMIZI NE ZAMAN VE NEREDEN ALABİLİRİZ?

 E-Devlet üzerinden ve Üniversitede kayıt  işlemini tamamlayan öğrencilerin TEDÜ kimlik kartları, 23-24-25 Ağustos ve  5 Eylül 2017 tarihlerinde ve mesai saatlerinde A116 nolu  sınıfta  dağıtılacaktır. (Öğrenci İşleri Müdürlüğü ofisinin bir üst katı )TEDÜ kimlik kartınızı, şahsen başvuru ile nüfus cüzdanı veya pasaport veya ehliyet sunarak imza karşılığı alabilirsiniz.(Sunulan belgenin bir adet fotokopisi gerekmektedir)

  İngilizce yeterlik sınavına (EPE) girişte TEDU kimlik kartının sunulması zorunludur. Bu nedenle sınavdan önce kimlik kartınızı mutlaka alınız.

 HANGİ ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE KAYDINI TAMAMLADIKTAN SONRA AYRICA DERS KAYITLARI YAPACAKTIR?

 İngilizce Dil Okulundan muaf olarak doğrudan birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler ayrıca bu kılavuzun başında “Önemli Tarihler” başlığı altında belirtilen tarihlerde otomatik olarak programlarına yüklenmiş olan dersleri kontrol edecektir.

 Ders kayıtları ile ilgili bilgiler için tıklayınız.

 LİSANS PROGRAMINDA BAZI DERSLERDEN MUAF OLABİLİR MİYİZ?

 Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenim görmüş öğrencilerden İngilizce Dil Okulundan muafiyet kazananlar, ders kayıtları sırasında ilgili fakülteye başvurmaları halinde, önceki yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulunun onaylaması durumunda muaf olabilirler.

 İNGİLİZCE DİL OKULUNDAN MUAF OLABİLİR MİYİZ? İNGİLİZCE DİL OKULUNDA SEVİYEMİZ NASIL BELİRLENECEKTİR?

 TED Üniversitesi’nde eğitim öğretim dili İngilizce olduğundan tüm öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemesi gerekir. Öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, İngilizce Dil Okulu (ELS) tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) ile belirlenmektedir. Ayrıca Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası İngilizce yeterlik sınav (TOEFL, IELTS ve benzeri) sonuçları da kabul edilmektedir. Bu sınavların eşdeğerliklerine ait bilgiler için tıklayınız.

 Üniversiteyi yeni kazanan tüm öğrencilerin TEDU öğrenci portali üzerinden İngilizce Yeterlik Sınavına ilişkin tercihlerini belirtmeleri gerekmektedir. Tercihlerinizi belirtmeden önce aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

 İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) ile ilgili olarak 23 Ağustos 2017 tarihinde İngilizce Dil Okulunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantı saati İngilizce Dil Okulu web sayfasında ilan edilecektir. Bu toplantıya katılmanız önerilmektedir.

 İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) 6 Eylül 2017 Salı günü yapılacaktır. Sınav saati ve salonları konusunda bilgi İngilizce Dil Okulu (ELS) web sayfasında ilan edilecektir. Sınav saatinden yarım saat önce sınav salonunda hazır bulunmanız gerekmektedir.

 İngilizce yeterlik sınavına (EPE) girişte Nüfus Cüzdanı veya Pasaport ile birlikte TEDU kimlik kartının sunulması zorunludur. Bu nedenle sınavdan önce öğrenci kimliğinizi mutlaka alınız.

 Sınavın amacı, öğrencinin İngilizce bilgisinin lisans programında dersleri izlemek için yeterli olup olmadığını ölçmektir. İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler birinci sınıfa kayıt yaptırmak zorundadır. Sınavda başarılı olursanız (birinci sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanırsanız) vazgeçemezsiniz ve İngilizce Dil Okuluna devam edemezsiniz.

 İngilizce yeterlik sınavında yeterli puanı alamayan (birinci sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanamayan) öğrenciler, sınavda aldıkları puana göre İngilizce Dil Okulunda düzeylerine göre uygun sınıflara yerleştirilecektir.

 Uluslararası Sınavlar: Uluslararası geçerliği olan belgeler de İngilizce Yeterlik Sınavı yerine kabul edilmektedir. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen sınavların eşdeğerliklerine ait bilgiler için tıklayınız.

 Sunduğunuz belgelerin doğruluğu araştırılacaktır. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren öğrenciler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 DAHA ÖNCE TED ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİYDİM, İNGİLİZCE DİL OKULUNA İLİŞKİN KOŞULLAR NELERDİR?

 • TED Üniversitesinde 2015-2016 ve/veya 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında İngilizce Dil Okuluna devam ederek başarılı olan,  birinci veya yukarı sınıflarda öğrenci olan ve 2017 yılında TED Üniversitesini yeniden kazanan öğrenciler İngilizce Dil Okulundan muaf olurlar.
 • TED Üniversitesindeİngilizce Dil Okulunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ayrılan ve 2017 yılında TED Üniversitesini yeniden kazanan öğrenciler İngilizce Dil Okuluna devam edebilir.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI NEREDE YAPILACAKTIR?

 İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) Üniversitenin değişik binalarında yapılacak ve sınava girecek öğrencilerin isimleri ve sınav yerleri için tıklayınız.

 ÜNİVERSİTENİN YURT OLANAKLARI NEDİR?

 Öğrenci yurtları, yurtlara başvuru ve yurt kayıtlarına ilişkin bilgiler için tıklayınız.

 ÜNİVERSİTENİN BURS OLANAKLARI NEDİR?

 Burs ve yardım olanakları ile burs başvurularına ilişkin bilgiler için tıklayınız.

 TEDÜ YENİ ÖĞRENCİLERİ  İÇİN ANKET

Anket soruları için tıklayınız.

Anket sorularına verdiğiniz yanıtlar bizim için önemli olup sonuçları değerlendirilecek ve etkinliklerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

TEDÜ YENİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ORYANTASYON

 Oryantasyon Programı için tıklayınız.