Yaz Okulu

GENEL BİLGİLER

Yaz okulu zorunlu olmayıp tercihe bağlıdır. Genelde çeşitli nedenlerle eksik olan kredilerin tamamlanması ya da başarısız olunan bir dersin telafisi için kullanılır.

 • Yaz okulu Güz veya Bahar yarıyıllarındaki 14 haftalık derslerin iki kere hızlandırılmış kopyasıdır. Eğitim süresi 7 hafta olup haftalık ders saati 3 kredilik bir ders için 6 saattir.
 • Öğrenciler yaz okulunda en fazla 2 ders alabilir. Sadece mezuniyet durumundaki öğrenciler danışman onayı ile 3 ders alabilir.
 • Yaz okulunda ders ekleme-bırakma ve geç kayıt uygulaması yapılmaz.
 • Dersten çekilme süresi, yaz okulu sınavlarının başlamasından iki hafta öncesine kadardır.
 • Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Yaz okuluna ilişkin önemli tarihler (kayıt tarihleri, danışman onay tarihleri, ödeme tarihleri, derslerin başlangıç-bitiş tarihleri) akademik takvimde yer almaktadır. Akademik takvime aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.tedu.edu.tr/tr/main/akademik/akademik-dokumanlar/akademik-takvim

MEVZUAT

TED Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesine buradan ulaşılabilir.

YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Yaz okulu öğrenim ücretlerine ilişkin  bilgilere Mali İşler Daire Başkanlığı’nın aşağıdaki adresinden ulaşılabilir.

https://afa.tedu.edu.tr/tr/afa/2016-2017-yili-yaz-donemi-egitim-ucretleri

 • Yaz okulu öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler yaz okulu için ders kaydı yapamaz.
 • Dersten çekilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücret için mahsuplaşma işlemi yapılmaz.
 • Yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması durumunda kapatılan dersler için öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler bir sonraki yarıyıla mahsup edilir.
 • Başka bir Üniversitede kayıtlı olup Üniversitemizde yaz okulunda eğitim almak isteyen öğrenciler TED Üniversitesi öğrencileri için belirlenen ücretleri öderler.

 

AÇILAN/ KAPATILAN DERSLER

Yaz okulunda açılan derslere ulaşmak için tıklayınız.

Temel Bilimler Birimi'ne ait kapatılan ders listesine ulaşmak için tıklayınız.

Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yaz okulu derslerinde en az öğrenci sayısı sekiz olarak belirlenmiştir. Sekizden az öğrencinin kayıt olduğu dersler (Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile açık tutulması gereken dersler hariç) kapatılır. Bu nedenle kayıtlar bitiminde yapılacak incelemeler sonrasında bazı derslerin kapatılması mümkündür.

YAZ OKULU DERS KAYITLARI

Yaz okulu ders kayıt süreci aşağıdaki işlemlerden oluşur.

 • Öğrenim ücretinin ödenmesi (ödemekle yükümlü olan öğrenciler için)
 • CCR dokümanlarının incelenmesi ve alınacak derslerin belirlenmesi
 • Yaz okulu ders kaydının yapılması (İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç)
 • Önceki yarıyıllarda alınan derslerden modül grubu değişikliği yapılacak olanların öğrenci portali üzerinden belirlenmesi ve değişikliklerin yapılması
 • Danışman onayının alınması

 

Ders kayıtları MyTEDU Portal üzerinden yapılır.

https://portal.tedu.edu.tr/wiki/docs/DOC-1145

Ders kayıtları ve danışman onayları,  kayıtların ilk günü saat 9.00’da başlar. Ders kayıtları kayıtların son günü Saat 18.00’de,  danışman onayları Saat 23.59’da sona erer.

Öğrenciler, alacakları dersler ile ilgili olarak öğrenci portalı ders kayıt ekranı üzerinden danışmanları ile iletişime geçebilirler.

Yaz okulu ders kaydı yapıldıktan ve danışman onayı alındıktan sonra, bir değişiklik yapılması gerektiğinde danışman onayının kaldırılması, kayıt programında değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden danışman onayı alınması gerekir.

ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ

Kayıtlar başlamadan önce şifre kontrolunun yapılması önerilir. İhtiyaç halinde MyTEDU Portal üzerinden şifre değiştirme işlemi yapılabilir.

KAYIT SORUNLARI İLE İLGİLİ BİRİMLER

Öğrenci kayıt ekranında verilen mesajlar ve konu ile ilgili başvurulacak birimler aşağıda belirtilmiştir.

 • Öğrenci şifre uyumsuzlukları varsa Kayıt Ofisine (Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü) başvurunuz.
 •  “Mali blokaj hatası” mesajı alınması durumunda Mali İşler Daire Başkanlığına başvurunuz.
 • “Danışman mevcut değil” mesajı alınması durumunda ilgili fakülte sekreterine başvurunuz.
 • Öğrencinin almak zorunda olduğu dersin kontenjanı doldu ise (ilgili dersin öğretim elemanının kontenjan artışı onayı vermesi durumunda) fakülte sekreterine başvurunuz.

 

Kayıt ile ilgili soru ve sorunlar için aşağıda belirtilen e-posta adresi kullanılacaktır.

oim@tedu.edu.tr

 

KAYIT SİSTEMİNİN KONTROLLERİ

Aşağıda belirtilen durumlarda kayıt sistemi ders kaydına izin vermez.

 • Öğrenim ücreti ödeme koşulunun sağlanmamış olması
 • Ders yükünün aşılması
 • Sınamalı durumlarda yönetmelik koşullarının sağlanmamış olması
 • Derse ait önkoşulun sağlanmaması

  

TED ÖĞRENCİLERİNDEN YAZ OKULU DÖNEMİNDE DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMAK İSTEYENLER

TED Üniversitesi Yaz okulunda açılmayan bir dersin eşdeğeri aşağıdaki üniversitelerin yaz okulundan alınabilir.

 • Bilkent Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • ODTÜ
 • Sabancı Üniversitesi

 

Öğrenciler lisans eğitimleri süresince başka üniversitelerin yaz okullarından en fazla üç ders alabilir.

İzlenmesi gereken yol:

 • Öğrenci, kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurur.
 • İlgili Bölüm Başkanlığı dersin diğer üniversiteden alınıp/alınamayacağına ilişkin alınmış olan yönetim kurulu kararını öğrenciye bildirir.
 • Öğrenci, diğer üniversiteye (diğer üniversitenin kayıt ve kabul koşullarını sağlamak kaydı ile) yaz okulu kaydını yapar.
 • Yaz okulu bitiminde öğrenci diğer üniversiteden kapalı zarf içinde transkriptini alır ve kayıtlı bulunduğu Dekanlığa dilekçe ekinde sunar.
 • Öğrencinin aldığı dersin programa sayımı konusunda (kabul/ret) ilgili fakülte tarafından yönetim kurulu kararı alınır.

 

DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN YAZ OKULU DÖNEMİNDE TED ÜNİVERSİTESİNDE DERS ALMAK İSTEYENLER

Bu kapsamdaki öğrenciler özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilir. Konuya ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://registrar.tedu.edu.tr/tr/registrar/ozel-ogrenciler