Uluslararası İlişkiler(International Relations) Ek Dalı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açık.

 

PSIR 291 Global Siyaset(Global Politics)

PSIR 292 Uluslararası İlişkiler Kuramı(International Relations Theory)

PSIR 367 Devletler Umumi Hukuku(Public International Law)

PSIR 422 Dünya Siyasetinde Güncel Konular(Current Issues in World Politics)

PSIR 491 Dış Politika Analizi(Foreign Policy Analysis)