Transkript

Kayıtlı statüde olan öğrenciler  için bir yarıyılda 10 adet belge ücretsizdir. 10 adetten sonra yeniden 10 belge için Mali İşler Müdürlüğü’ne 50 TL  ücret ödenmesi gerekir.  Başvuru, TEDU öğrenci portali üzerinden yapılır.  

Kayıtlı statüde olmayanların (kendi isteği ile ilişik kesenler, mezunlar) belge başına 10 TL ücret ödemesi gerekir. Başvuru formu için tıklayınız. Doldurulan başvuru formu, bizzat veya e-posta yolu ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilir.

Transkriptler, mesai günlerinde 15.00-17.00 saatleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alınabilir. Transkript, kişinin kendisi ya da yetki verdiği kişi tarafından alınabilir.