Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Mevzuat

Kurumlar arası yatay geçişler,24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  çerçevesinde yapılır.

ilgili yönetmeliği görmek için tıklayınız.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Kurumlar arası yatay geçişlerde öğrencilerin,

 • Kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması,
 • İngilizce dil hazırlık programı hariç en az iki yarıyılı başarı ile tamamlamış,
 • Üniversite ile herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmemiş olması,
 • “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” koşullarını sağlaması gerekir.

 

 TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.

İngilizce Yeterlik

Üniversitemiz lisans programlarında eğitim öğretim dili İngilizce olduğundan, yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin diploma programına devam etmeleri için Üniversitemiz İngilizce Yeterlik Sınavında (EPE) başarılı olmaları  veya EPE’ye eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınav sonucu sunmaları gerekir. Sınav eşdeğerlik bilgileri için tıklayınız.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve İngilizce yeterliğini sağlamayanlardan,

 • Önceki programlarında bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edenler TED Üniversitesinde en fazla bir yıl İngilizce Dil programına devam edebilirler.
 • Önceki programlarında iki yıl İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edenler TED Üniversitesinde İngilizce Dil programına devam edemezler. Bu öğrenciler İngilizce yeterliğini belgeleyemezler ise yatay geçiş haklarını kaybederler.

 

Kontenjanlar

 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Kontenjan Arşivi için tıklayınız.

Programlar Bazında Taban Puanlar

Programlar bazında taban puanlar için tıklayınız.

Başvuru Formu doldurularak akademik takvimde belirtilen başvuru tarihleri içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Öğrenci Belgesi (Aslı)
 3. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez)
 4. LYS Sonuç Belgesi (fotokopisi)
 5. İngilizce yeterlik belgesi (Aslı) (İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyenler hariç)
 6. Transkript (Aslı) (İngilizce hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
 7. Program müfredatını ve ders içeriklerini gösteren Üniversite katalog fotokopisi (İngilizce hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
 8. Denklik(Yurt Dışı başvurularında)
 9. Mimarlık Pogramına başvuru yapacak öğrencilerinden belgelere ek olarak derslerin izlencesi (syllabus), ilgili tarihe kadar yapılan çalışmalar ve projeleri içeren portfolyo (portfolio)

 

 

Değerlendirme

Değerlendirmelerde, ÖSYS puanı, genel not ortalaması ile varsa programların özel koşulları göz önüne alınır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.  Kabul ve ret kararları ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır. Adayların kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.

Sonuçların ilanı

Yatay geçiş hakkı kazananlar www.registers.tedu.edu.tr  web adresinde akademik takvimde belirtilen tarihte ilan edilir.

Burslu Yatay Geçiş İlkeleri

Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diploma Programları dışında tüm programlarda,

 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 3.00/4.00 veya daha yüksek ise, öğrencinin kabulü TEDÜ’nün o yıl için (öğrencinin sınava girdiği dönem için) ilan ettiği burs oranları azaltılmaksızın yapılır. 
 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha yüksek ancak 3.00/4.00’ün altında ise öğrencinin TEDÜ’ye kabulü bir alt bursluluk seviyesinden yapılır.
 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha düşük ise, öğrencinin TEDÜ’ye kabulü “ÜCRETLİ” olarak yapılır.

 

Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diploma programlarında,

 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha yüksek ise öğrencinin kabulü TEDÜ’nün o yıl için (öğrencinin sınava girdiği dönem için) ilan ettiği burs oranları azaltılmaksızın yapılır.
 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha düşük ise, öğrencinin TEDÜ’ye kabulü “ÜCRETLİ” olarak yapılır.

 

Azami Süre

Kurumlar arası yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

Kayıtlar

Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenim ücretini öder, aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim ederek üniversiteye kayıt işlemini tamamlar.

Kayıt için istenen belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

1 fotoğraf

Öğrenim ücreti banka dekontu