Kurum İçi Yatay Geçiş

Mevzuat

Kurum içi yatay geçişler,24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  çerçevesinde yapılır.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Kurum içi yatay geçişlerde öğrencilerin,

  • Kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması,
  • İngilizce dil hazırlık programı hariç en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış,
  • Üniversite ile herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmemiş olması,
  • “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” koşullarını sağlaması gerekir.

 

Kontenjanlar

 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Kontenjan Arşivi için tıklayınız.

Programlar bazında Taban puanlar

Programlar bazında taban puanlar için tıklayınız.

Başvuru Formu doldurularak akademik takvimde belirtilen başvuru tarihleri içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğünün oim@tedu.edu.tr adresine gönderilecektir.

Başvuru Formu için tıklayınız. (PDF)

Değerlendirme

Değerlendirmelerde, ÖSYS puanı, genel not ortalaması ile varsa programların özel koşulları göz önüne alınır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir. Kabul ve ret kararları ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır. Adayların kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.

Sonuçların ilanı

Yatay geçiş hakkı kazananlar registrar.tedu.edu.tr  web adresinde akademik takvimde belirtilen tarihte ilan edilir.

Burslu Yatay Geçiş İlkeleri

Kurum içi yatay geçişlerde, Mimarlık, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerden ÖSYS Kontenjan Burslusu olanlar bu burslarını kaybederler, yeni programlarına burssuz statüde (ücretli) kayıt yaptırırlar. Diğer programlara yatay geçiş yapan tam burslu/ kısmi burslu öğrencilerin bursları (kalan burs süresi içinde) devam eder.

Azami Süre

Kurum içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

İntibak işlemleri

Kurum içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.

Kayıtlar

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenim ücretini ödeyerek, ders kaydını yapar ve danışman onayı alır.