Kayıtsız Statüye Düşen Öğrenciler

Ders ekle-bırak dönemi sonunda kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler kayıtsız statüsüne düşer ve var olan bursunu kaybeder. 

Kayıtsız statüye düşen öğrenciler, daha sonraki dönemler için (azami öğrenim süresi içinde olmak kaydı ile) kayıt yaptırabilir. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırmadığı dönemde kaybettiği süre öğrenim süresinden sayılır.