İşletme(Management) Ek Dalı

Bu program İşletme bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açıktır.

İŞLETME EK DAL PROGRAMI  5 DERSTEN OLUŞMAKTADIR.

1. Öğrenciler 5 adet BA kodlu dersi seçebilirler.*

2. Öğrenciler, BA300, BA400, BA401, BA402 derslerini ekdal kapsamında alamazlar.

* Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün öğrencileri BA202, BA305, BA472, BA474, BA476, BA477, BA478, BA479 derslerini İşletme ek dalı için seçmeli ders olarak alamazlar.