İletişim ve Eleştirel Medya Çalışmaları

 2017_Güz Dönemi Sonrası “İletişim ve Eleştirel Medya Çalışmaları” Ek dal Programını Seçen Öğrenciler derslerini  aşağıdaki programa uygun olarak tamamlamalıdır.

 

İLETİŞİM VE ELEŞTİREL MEDYA ÇALIŞMALARI EKDALI

“İletişim ve Eleştirel Medya Çalışmaları” Ekdalı toplam 5  (15 Kredi) dersten oluşmaktadır. Ekdala başvurmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Beş dersin biri zorunlu dördü seçmelidir. Eğitim Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri sadece 4 ders alarak ekdal programını tamamlayabilirler.

 

Toplam Ders Sayısı

1 Zorunlu (3 Kredi) + 4 Seçmeli (12 Kredi) = 15 Kredi

Zorunlu Dersler

                                                                                                                                                                        Dersin Kredisi

COM 450       Medya Çalışmalarına Giriş                                                                                                                        3

 

Seçmeli Dersler

                                                                                                                                                                          Dersin Kredisi

COM 330        Halkla İlişkilere Giriş                                                                                          

3

COM 340        Medya Etiği

3

COM 350        Medya Okur Yazarlığı

3

COM 360        Alternatif Medya

3

COM 370        Sinema Çalışmaları ve Film Çözümlemeleri

3

COM 380        Yeni Medya

3

COM 455        Türk Medyası ve Temsil

3

 

ÖNEMLİ NOT: 2017_Güz Dönemi Öncesinde “İletişim” Ekdal Programını seçmiş olan Öğrenciler eksik kalan derslerini yukarıdaki listede yer alan derslerden seçerek tamamlamalıdır.