Hukuk Ek Dalı

2017_Güz Dönemi Öncesi Ek Dal Programını Seçen Öğrenciler

 • LAW 250 Main Concepts of Turkish Law / Türk Hukukunun Temel Kavramları

(Eşdeğer : PSIR 263 Fundamental Principles of Law)

 • LAW 351 Turkish Constitutional Law / Türk Anayasası

(Eşdeğer : PSIR 266 Turkish Constitutional Law)

 • LAW 352 Law of Contracts / Sözleşmeler Hukuku
 • LAW 451 Turkish Labour Law / Türk İş Hukuku
 • LAW 452 Turkish Tax Law / Türk Vergi Hukuku
 • BA 302 Business Law / İşletme Hukuku
 • CIT 340 The Concept and Practice of Corporate Responsibility/ Kurumsal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamaları
 • PSIR 367 Public International Law / Devletler Umumi Hukuku
 • PSIR 461 Law of the European Union / Avrupa Birliği Hukuku
 • PSIR 464 International Law of the Sea / Uluslararası Deniz Hukuku
 • PSIR 439 Turkish Foreign Policy / Türk Dış Politikası

 

2017_Güz Dönemi Sonrası Ek Dal Programını Seçen Öğrenciler

 

Zorunlu Ders

 • PSIR 263 Fundamental Principles of Law/Hukukun Temel İlkeleri

 

Seçmeli Ders Listesi

 • BA 302 Business Law / Ticaret Hukuku
 • CIT 340 The Concept and Practice of Corporate Responsibility/ Kurumsal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamaları
 • PSIR 266 Turkish Constitutional Law/ Türk Anayasası
 • LAW 352 Law of Contracts/ Sözleşmeler Hukuku
 • LAW 451 Labour Law / İş Hukuku
 • LAW 452 Main Concepts of Tax Law / Vergi Hukukun Temel Kavramları
 • PSIR 367 Public International Law / Devletler Umumi Hukuku
 • PSIR 461 Law of the European Union / Avrupa Birliği Hukuku