2016 Ek Kontenjan Kayıtları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Yükseköğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavlarında gösterdiğiniz başarıdan dolayı siz değerli öğrencilerimizi kutlar, öğrenim hayatınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Ek kontenjan sonucu yerleşmiş olduğunuz fakülteye kesin kayıt işlemleri için gerekli bilgiler aşağıda yeralmaktadır.

Kayıt Tarihleri : 06-09 Eylül 2016

Öğrenim ücretleri 06-09 Eylül 2016 tarihleri arasında TC Kimlik numarası ile birlikte Deniz Bank aracılığıyla yapılabilir.

2016-2017 yılı için belirlenen öğrenim ücreti 27.500 TL+%8 KDV dir. 

Burs oranlarına göre 2016-2017 Eğitim Ücretleri aşağıdaki gibidir;

Tam Ücretli:27.500,00-TL+%8 KDV= 29.700,00-TL

%25 Burslu: 20.625,00-TL+%8 KDV= 22.275,00-TL

%50 Burslu: 13.750,00-TL+%8 KDV= 14.850,00-TL

KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Öğrenci özlük bilgi formu ve İngilizce Dil Okulu formu (Formları çıktı alarak imzalı bir şekilde teslim ediniz.)
  • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (noter tasdikli ve/veya fotokopi kabul edilmeyecektir)
  • 4 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)
  • Öğrenim ücreti makbuzu 
  • Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için)
  • 1994 ve önceki yıllarda doğan erkek adaylar için Askerlik Tecil Belgesi, (Askerlik Şubelerinden alınan belgenin aslı olmalıdır.) Askerlik görevini yapmış olanlar için terhis belgesi. 

ÖNEMLİ!!!

Süresi içerisinde şahsen kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Kesin kayıt için şahsen başvurmanız gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle kayıt yapılmaz.

Kayıt süreleri içinde bu işlemleri yapıp belgelerini teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Üniversitemiz 2016-2017 eğitim öğretim yılı akademik takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

 
Salı, 6 Eylül, 2016 (Tüm gün)