667 KHK Uyarınca ÖSYM tarafından Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıtları İle İlgili Bilgiler

667 SAYILI KHK İLE KAPATILAN VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUYAN

VE ÖSYM TARAFINDAN MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN

KAYITLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 

  1. KAYIT İŞLEMLERİ      İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

KAYIT TARİHİ : 26 -28 Eylül 2016 tarihleri arasında saat ( 09:00-17:00)  arasında TED Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisinde yapılacaktır.

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 4      adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
  • Nüfus      cüzdanı fotokopisi
  • ÖSYM      sonuç belgesi (internet çıktısı)
  • Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu [1]
  • 1994 ve önceki yıllarda doğan      erkek adaylar için Askerlik Tecil Belgesi, (Askerlik    Şubelerinden alınan belgenin aslı      olmalıdır.) Askerlik görevini yapmış olanlar için terhis belgesi. 

 

ÖNEMLİ NOT: Süresi içerisinde şahsen kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekleri gibi herhangi bir hak da iddia edemezler. Aynı şekilde kayıt süresinde belgelerini teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır. Kesin kayıt için şahsen başvurulması gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle kayıt yapılamaz. Bu belgelerin temininde güçlük yaşanıyor ve kayıt tarihleri içerisinde temin edilemiyorsa BEYAN ESASINA dayalı kayıt yapılacaktır. TEDÜ, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

  1. İNTİBAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

İntibak işlemleri için;

                 ders içerikleri,

                 transcript,

                 hazırlık sınıfında başarılı olduğuna dair belgenin temin edilmesi gerekmektedir.           

(Kapatılan üniversitelerden ilgili belgelerin temin edilememesi halinde, öğrencilerimiz kayıtlardan sonra Koordinatör Üniversitelerden alacakları belgeleri Fakültelerine teslim edebilirler.)

 İNGİLİZCE YETERLİLİK (MUAFİYET) SINAVI ve SEVİYE TESPİT SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

 Eğitim dili Türkçe olan üniversitelerden gelen ya da Eğitim Dili İngilizce olup Hazırlık Okuluna devam etme zorunluluğunda olan öğrencilerin gireceği sınav;

 İngilizce Seviye Tespit Sınavı (EPL): Öğrencilerin İngilizce Dil Okulu’nda devam edecekleri eğitime başlamadan önce İngilizce seviyelerini tespit amacı ile düzenlenmektedir. EPL sınavına göre öğrencilerin eğitim alacakları kur belirlenir, EPL sınavından yeterli puanı alan öğrenciler muafiyet sınavı olan EPE’ye girebilirler.

EPL’ye girmek ZORUNLU DEĞİLDİR. (EPL’ye girmeyen öğrenciler Beginner sınıfından başlatılır.)

Sınav 29 Eylül  2016 saat 10:00’ da başlayacaktır. Öğrencilerin en geç saat 09.30 da üniversitemizin hazırlık kampüsünde olmaları gerekmektedir.

EPL sonucunda EPE’ye girecebilecek öğrenci listesi, İngilizce Dil Okulu  tarafından ilan edilecektir.

 İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavı  (EPE): Öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitiminden muaf tutulabilmeleri için EPE’YE girmeleri gerekmektedir.

Sınav  30 Eylül 2016 tarihinde saat 10.00 ‘da başlayacaktır. Öğrencilerin en geç saat  09.30’ da  üniversitemizin hazırlık kampüsünde olmaları gerekmektedir.

  

IV. OKULUN AÇILIŞI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 667 Sayılı KHK gereği yapılan Merkezi Yerleştirmeyle TEDÜ’ye kayıt yaptırma hakkı kazanmış öğrencilerin 2016 Güz Yarıyılı kayıtları da 03-07 Ekim 2016 tarihinde SAP üzerinden gerçekleştirilecektir.

 Üniversitemiz 2016-2017 eğitim öğretim yılı akademik takvimine web sayfamızdan  ulaşabilirsiniz.

  1. EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

Üniversitemize yerleşen öğrencilerin ücret ödemeleri YÖK Başkanlığı yazıları gereğince, Maliye Bakanlığı’ndan gelecek bilgiler doğrultusunda gerçekleşecek ve Güz dönemi ücretleri 30 Aralık 2016 tarihine kadar 3 eşit taksitte yatırılmış olacaktır.

 

 

 
 

Date: 
Pazartesi, 26 Eylül, 2016 (Tüm gün)