2017 Yaz Öğretimi Açılan Dersler

KODU

DERSİN ADI

ECON 101

Economics I-Ekonomi I

ECON 401

Research Methods-Araştırma Yöntemleri

BA 401

Research Methods-Araştırma Yöntemleri

BA 573

Project Management-Proje Yönetimi

PSIR 401

Research Methods-Araştırma Yöntemleri

MATH 111

Introduction to Calculus of One Variable-Bir Değişkenli Analize Giriş

MATH 232

Introduction to Statistics-istatistik'e Giriş

MATH 102

Multivariable Calculus-Çok Değişkenli Analiz

CE 214

Introduction to Mechanics of Materials- Malzeme Mekaniğine Giriş

CE 528

Renewable Energy Projects-Yenilenebilir Enerji Projeleri

EDU 202

Research Methods-Bilimsel Araştırma Yöntemleri

BA 473

Project Management-Proje Yönetimi

Date: 
Perşembe, 8 Haziran, 2017 - 15:30