Genel Psikoloji Ek Dalı (General Psychology Secondary Field)

GENEL PSİKOLOJİ EK DALI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ: Genel Psikoloji Ek dalı (General Psychology Secondary Field)Dersleri Psikolojiyi ikincil alan olarak seçen öğrenciler, "Genel Psikoloji" ek dalı (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı öğrencileri ve bu programda yan dal yapan öğrenciler hariç) yapabilirler. Genel Psikoloji ek dalı beş dersten oluşur.  Zorunlu PSY104 dersi dışında I.Grup Derslerden ikisi ve 2. Grup Derslerden ikisi seçilerek toplam 5 ders alınmalıdır. "Genel Psikoloji" ekdal dersleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

  1.       Dersin Adı

 

 

  1. PSY104 Psychology

 

Z

Grup I: Zorunlu Seçmeli Dersler 

Dersin Kredisi

Dersin Statüsü

PSY 203 Araştırma Yöntemleri I 

3

ZS

PSY 217 Deneysel Psikoloji            

3

ZS

PSY 221 Yaşam Boyu Gelişim I

3

ZS

PSY 232 Sosyal Psikoloji

3

ZS

 

Grup II: Serbest Seçmeli Dersler:

Psikoloji Bölümü tarafından açılan bölümiçi seçmeli dersler (PSY 342, PSY343, PSY442, PSY445, PSY446 ve PSY447 hariç) arasından 2 ders seçilmelidir. Örnek seçmeli dersler listesi için bakınız.