Ekonomi Ek Dal Programı

Bu program Ekonomi Bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açıktır.

 

EKONOMİ EK DAL PROGRAMI 5 DERSTEN OLUŞMAKTADIR.

1. Öğrenciler, Ekonomi Ek dalı için fakülte/bölüm programlarının zorunlu Ekonomi dersleri dışındaki beş adet ECON kodlu dersi seçebilirler.

2. Öğrenciler, ECON 400, ECON 401, ECON 402 derslerini ek dal kapsamında alamazlar

3. Aşağıda listesi verilen derslerin öncelikli olarak alınması tavsiye edilir.

 

ECON 110 Ekonominin İlkeleri*

ECON 110 Ekonomi I*

ECON 102 Ekonomi II

ECON 211 Mikroekonomi I

ECON 221 Makroekonomi I

 

*Öğrenciler ECON 101 ve ECON 110 derslerinden sadece birini ek dal kapsamında alabilirler.

*Öğrenciler bu derslerden birini zorunlu ders olarak aldıysa diğerini ek dal kapsamında alamazlar.