Farklı Statüdeki Öğrencilerin Kayıtları

İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri

İngilizce hazırlık sınıfına devam hakkı bulunan öğrenciler sadece  öğrenim ücreti ödeyecekler (tam burslu öğrenciler hariç), ders kayıt  işlemi yapmayacaklardır.

Programlara Halen Devam Etmekte Olan Öğrenciler

Programlara halen devam etmekte olan öğrenciler ders kayıt işlemlerini yapacaktır.                            

Öğrencilerin kayda girmeden önce programın müfredatında yer alan derslerden hangilerinin tamamlandığı, hangilerinin alınması gerektiği konusunda CCR dokümanlarını kontrol etmeleri önerilir.

Yatay Geçişle Kabul Edilen Öğrenciler

Kayıt için gerekli evraklar (register.tedu.edu.tr/tr/register/kurumlararasi-yatay-gecis) ve ödeme dekontu Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Akademik danışmanlar ilgili Fakülte Sekreterlerinden öğrenilecektir. Öğrenci danışmanı ile görüştükten sonra, intibak kararında belirtilen şekilde portal üzerinden ders kaydını yapacaktır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki üniversitelerinde/bölümlerinde harcamış oldukları dönemler azami süre hesabına katılır.

Çift Ana Dal/Yan Dal Programı Öğrencileri

Programa yeni kabul edilenler danışmanlarını ve almaları gereken dersleri kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarından öğrenecekler ve ders kayıt işlemlerini yapacaklardır. Öğrenciler  kayıt  sırasında  hem ana dal programlarının kaydını, hem  de çift ana dal/ yan dal program kaydını ayrı ayrı yapmalı, her iki programı için ayrı onay almalıdır. Bu gruptaki öğrenciler, bir  dersi hem ana dalı, hem de çift ana dal/ yan dal programı için alıyorsa, sözkonusu derse her iki programda da kayıt yapmalı; aynı şekilde ders saydırma işlemi de varsa her iki program için de ayrı ders saydırma işlemi yapmalıdır.

Ana dal ve çift ana dal/yan dal programı ortak zorunlu dersleri her iki programda da aynı yarıyılda alınmak zorundadır. Bu nedenle her iki programdan  birine  kayıt  edilen ve kayıt onayı alınan ortak zorunlu dersin diğer programdan dersin bırakılmasına (drop) program izin vermeyecektir. Kayıt onayı alınmamış ise, bu ders  bir programdan bırakıldığında diğer programdan da otomatik olarak bırakılmış olacaktır.

Uluslararası Öğrenciler

Yeni kabul edilen ve henüz kayıt yaptırmamış uluslararası öğrenciler Uluslararası Öğrenciler Ofisindeki görevliye gerekli belgelerini kontrol ettirdikten sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne kayıt evraklarını teslim edecek ve ilk kayıt işlemlerini (şifre, kimlik başvurusu) tamamlayacaktır. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları akademik birime gidecek, lisans öğrencileri danışmanları ile irtibat kuracak  ve ders kayıt işlemlerini yapacaklardır.

 

Özel/ Değişim/ Erasmus Programı Öğrencileri

Bu kapsamdaki öğrenciler kayıt döneminden önce başvurularını yapmış ve kabul almış olmalıdırlar. Bu öğrenciler ders kaydı yapmazlar. Uluslararası öğrenciler kayıt için gereken belgelerini (özel öğrenciler hariç), Uluslararası Öğrenciler Ofisindeki görevliye kontrol ettirdikten sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim ederler. Özel öğrenciler belgelerini doğrudan Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim ederler. Bu öğrencilerin dersleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından sisteme işlenir.

Programa Yeni Kabul Edilen Yüksek Lisans Öğrencileri

Kayıt için istenen belgeler programlar bazında farklılık göstermekte olup ilgili programların web sayfalarının incelenmesi gerekir. Kayıt evrakları bizzat öğrenci tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Şifre alındıktan sonra MyTEDU portal üzerinden ders kaydı yapılacak ve danışman onayı alınacaktır.