Faaliyetler

ÖĞRENCİ İŞLERİ FAALİYETLERİ VE DİĞER BİRİMLER İLE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 • Akademik Katalog
 • Akademik Takvim
 • Arşiv
 • Askerlik
 • Belge (öğrenci belgesi, transkript vb.)
 • Burs
 • Danışmanlık
 • Değişim öğrencileri, özel öğrenciler
 • Ders ve sınav programları
 • Disiplin
 • E-posta listeleri işletimi
 • Evrak (öğrenci, kurum içi, kurum dışı)
 • Faaliyet Raporu
 • İstatistik
 • İzin (kayıt dondurma)
 • Öğrenim ücreti ödemeleri
 • Kayıtlar (yeni kayıt, kayıt yenileme, kayıt sildirme)
 • Kimlik kartları
 • Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki
 • Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (SAP) işlemleri
 • Kılavuzlar (kayıt, danışman onay kılavuzu)
 • Programlara başvuru (yatay geçiş, çift ana dal, yan dal, özel öğrenci)
 • Satın- alma
 • Staj
 • Uluslararası öğrenciler
 • Web sitesi işletimi