Merkezi Yerleştirme Puanı Ek Madde-1 Kapsamında Yatay Geçiş

Mevzuat

Merkezi yerleştirme puanı Ek Madde-1 kapsamında yatay geçişler,24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  çerçevesinde yapılır.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yatay geçiş ek madde uygulama esasları için tıklayınız. (PDF)

Merkezi Yerleştirme Puanı Ek Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Merkezi Yerleştirme Puanı Ek Madde-1 yatay geçişlerde öğrencilerin,

 • Kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması,
 • Üniversite ile herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmemiş olması,
 • “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” koşullarını sağlaması gerekir.

 

İngilizce Yeterlik

Üniversitemiz lisans programlarında eğitim öğretim dili İngilizce olduğundan, yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin diploma programına devam etmeleri için Üniversitemiz İngilizce Yeterlik Sınavında (EPE) başarılı olmaları  veya EPE’ye eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınav sonucu sunmaları gerekir. Sınav eşdeğerlik bilgileri için tıklayınız.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve İngilizce yeterliğini sağlamayanlardan,

 • Önceki programlarında bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edenler TED Üniversitesinde en fazla bir yıl İngilizce Dil programına devam edebilirler.
 • Önceki programlarında iki yıl İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edenler TED Üniversitesinde İngilizce Dil programına devam edemezler. Bu öğrenciler İngilizce yeterliğini belgeleyemezler ise yatay geçiş haklarını kaybederler.

 

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş Takvimi için tıklayınız.

Programlar Bazında Taban Puanlar

Programlar bazında taban puanlar için tıklayınız.

TED Üniversitesi öğrencileri Başvuru Formunu doldurarak akademik takvimde belirtilen başvuru tarihleri içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğünün oim@tedu.edu.tr adresine gönderecektir.

Diğer üniversitelerin öğrencileri Başvuru Formunu doldurarak akademik takvimde belirtilen başvuru tarihleri içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne elden teslim edecektir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Kurumlar Arası Ek madde-1 ile Yatay Geçiş

 1. Başvuru Formu
 2. Öğrenci Belgesi (Aslı)
 3. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez)
 4. LYS Sonuç Belgesi (fotokopisi)
 5. İngilizce yeterlik belgesi (Aslı) (İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyenler hariç)
 6. Transkript (Aslı) (İngilizce hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
 7. Program müfredatını ve ders içeriklerini gösteren Üniversite katalog fotokopisi (İngilizce hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
 8. Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile herhangi bir üniversiteye yerleşilmediğine dair onaylı yazı
 9. Mimarlık Pogramına başvuru yapacak öğrencilerinden belgelere ek olarak derslerin izlencesi (syllabus), ilgili tarihe kadar yapılan çalışmalar ve projeleri içeren portfolyo (portfolio)

 

Kurum İçi Ek madde-1 ile Yatay Geçiş

 1. Başvuru Formu

 

Değerlendirme

Değerlendirmelerde, ÖSYS puanı göz önüne alınır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir. Kabul ve ret kararları ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır. Adayların kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.

Sonuçların ilanı

Yatay geçiş hakkı kazananlar www.registers.tedu.edu.tr  web adresinde akademik takvimde belirtilen tarihte ilan edilir.

Burslu Yatay Geçiş İlkeleri

Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diploma Programları dışında tüm programlarda,

 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 3.00/4.00 veya daha yüksek ise, öğrencinin kabulü TEDÜ’nün o yıl için (öğrencinin sınava girdiği dönem için) ilan ettiği burs oranları azaltılmaksızın yapılır. 
 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha yüksek ancak 3.00/4.00’ün altında ise öğrencinin TEDÜ’ye kabulü bir alt bursluluk seviyesinden yapılır.
 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha düşük ise, öğrencinin TEDÜ’ye kabulü “ÜCRETLİ” olarak yapılır.

 

Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diploma programlarında,

 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha yüksek ise öğrencinin kabulü TEDÜ’nün o yıl için (öğrencinin sınava girdiği dönem için) ilan ettiği burs oranları azaltılmaksızın göz önüne alınarak yapılır.
 • Öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha düşük ise, öğrencinin TEDÜ’ye kabulü “ÜCRETLİ” olarak yapılır.

 

Diğer üniversitelerin İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin yatay geçiş başvurularında, öğrencinin kabulü TEDÜ’nün o yıl için (öğrencinin sınava girdiği dönem için) ilan ettiği burs oranları azaltılmaksızın yapılır. 

Kurum içi yatay geçişlerde, Mimarlık, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerden ÖSYS Kontenjan Burslusu olanlar bu burslarını kaybederler, yeni programlarına burssuz statüde (ücretli) kayıt yaptırırlar. Diğer programlara yatay geçiş yapan tam burslu/ kısmi burslu öğrencilerin bursları (kalan burs süresi içinde) devam eder.

Azami Süre

Bu kapsamdaki yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

Kayıtlar

Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenim ücretini öder, aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim ederek üniversiteye kayıt işlemini tamamlar.

Diğer üniversite öğrencileri için kayıt belgeleri

Nüfus cüzdanı fotokopisi

1 fotoğraf

Öğrenim ücreti banka dekontu