Dünya Vatandaşlığı Ek Dalı

2017_Güz Dönemi Öncesi Ekdal Programını Seçen Öğrenciler

Zorunlu Ders Listesi

 Bir Tanesinin Alınması Zorunludur.

 • CIT 301 Civic Involvement / Yurttaş Katılımı
 • LIT 430 Social Issues in Literature / Edebiyatta Toplumsal Sorunlar

Seçmeli Ders Listesi

 • CIT 302 Understanding Social lnnovation: Concept, Context and Practice / Sosyal Inovasyon: Anlam, Bağlam ve Pratik
 • CIT 310 lntroduction to Philosophy of Science / Bilim Felsefesine Giriş
 • CIT 320 Letters and Diaries of Great Minds/ Büyük Zihinlerin Mektup ve Günlükleri
 • CIT 330 Sociology of the City / Kentin Sosyolojisi 
 • CIT 340 The Concept and Practice of Corporate Responsibility / Kurumsal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamaları
 • CIT 350 Social Environmental Ethics / Sosyal Çevre Etiği
 • CIT 492 Gender and the City / Toplumsal Cinsiyet ve Kent

 

2017_Güz Dönemi Sonrası Ekdal Programını Seçen Öğrenciler

 • CIT 301 Civic Involvement / Yurttaş Katılımı
 • CIT 302 Understanding Social lnnovation: Concept, Context and Practice / Sosyal İnovasyon - Anlam, Bağlam ve Pratik
 • CIT 310 lntroduction to Philosophy of Science / Bilim Felsefesine Giriş
 • CIT 320 Letters and Diaries of Great Minds/ Büyük Zihinlerin Mektup ve Günlükleri
 • CIT 330 Sociology of the City / Kentin Sosyolojisi
 • CIT 340 The Concept and Practice of Corporate Responsibility / Kurumsal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamaları
 • CIT 350 Social Environmental Ethics / Sosyal Çevre Etiği
 • CIT 430 Citizenship Theories / Vatandaşlık Teorileri
 • CIT 492 Gender and the City / Toplumsal Cinsiyet ve Kent