Diploma Eki

 Diploma Eki, diploma ile birlikte verilen bir belgedir. Bu belge, mezun olunan ülkenin eğitim sistemi hakkında bilgileri, mezun olunan yükseköğretim kurumu hakkında bilgileri ve öğrencinin akademik bilgilerini içerir. Bu anlamda, yurt dışında mezunun eğitim veya iş başvurularında başarısının ve donanımının değerlendirilmesini kolaylaştırır.

 TEDU Diploma Eki Örnekleri