Dersten Çekilme

Dersten çekilme kuralları aşağıda belirtilmiştir.

 

  • Dersten çekilme işlemi, akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Akademik takvim için tıklayınız.
  • Dersten çekilme işlemi için danışman onayı gerekir.
  • Dersten çekilen öğrenciye ilgili ders için W işareti verilir.
  • Müfredatın ilk yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
  • F ve FX tekrarı olarak alınan zorunlu derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
  • Müfredata dahil olan ve W işareti bulunan zorunlu dersler aynı kodla, seçmeli dersler ise aynı veya farklı kodla tekrar alınmak zorundadır.
  • Müfredat fazlası (NC) olarak alınan derslerden çekilme işlemi yapılabilir.
  • Bir yarıyıl içinde en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.
  • Öğrenim boyunca lisans öğrencileri en çok altı dersten, yüksek lisans öğrencileri en çok üç dersten çekilebilir.
  • Dersten çekilen öğrenciye ilgili ders için ücret iadesi yapılmaz.

 

Dersten çekilmek isteyen öğrenciler, MyTEDU Portal (https://my.tedu.edu.tr) üzerinden “Course Withdrawal” uygulamasını kullanarak dersten çekilme başvurularını yapacaktır. Öğrenci dersten çekilme işlemini yaptığında danışmanına onayında bekleyen bir ders olduğuna dair e-posta gönderilecektir. Öğrencilerin dersten çekilme başvuruları için danışman onayı verilip/verilmediğini başvuruyu yaptıkları programdan izlemeleri gerekir.

 Danışmanlar,  MyTEDU Portal (https://my.tedu.edu.tr) üzerinden “Advisor Approval” uygulamasını kullanarak onay işlemlerini yapacaklardır. Dersten çekilme işlemi onaylandığında öğrenciye ve dersi veren öğretim elemanına  e-postası gönderilecektir. Süresi içinde onaylanmayan başvurular işleme alınmayacak  ve öğrenci derse devam ediyor olarak değerlendirilecektir.