Çift Anadal-Yan Dal

ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI

  • Çift Anadal Programı, TED Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlayan programdır.
  • Çift ana dal programı için başvurular, yarıyılın başlangıcından önceki üçüncü hafta içerisinde ikinci anadal programının bağlı olduğu Fakülteye yapılır.

 

Mevcut Çift Ana Dal Programları

 

YAN DAL PROGRAMLARI

  • Yan dal programı, TED Üniversitesi’nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerine olanak sağlayan programdır.
  • Yan dal programları için başvurular, yarıyılın başlangıcından önceki üçüncü hafta içerisinde yan dal programının bağlı olduğu fakülteye yapılır.

 

Mevcut Yan Dal Programları

 

Başvuru Formu doldurularak akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dekanlıklara başvuru yapılacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.