Aslı Gibidir

BELGELER İÇİN “ASLI GİBİDİR” ONAYI

 Konuya ilişkin mevzuat

 31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi "... istenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir..." hükmünü içermektedir.

 TED Üniversitesi’nde hangi belgeler için  “Aslı gibidir” onayı yapılır?

  “Aslı gibidir” onayı aşağıda belirtilen belgeler için yapılır.

 

  1. TED Üniversitesi Diploması ve Geçici Mezuniyet Belgesi
  2. TED Üniversitesi Kataloğu
  3. Lise Diploması (öğrenci statüsünde olup lise diploması öğrenci dosyasında bulunanlar için)

 

Bunların dışında belirtilen belgeler için “Aslı Gibidir” onayı yapılmaz. İhtiyaç halinde belgeyi hazırlayan kurum tarafından “Aslı Gibidir” onayı yapılması gerekir.

 "Aslı Gibidir" onayı için gerekli belgeler nelerdir?

 Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Lise Diplomasına “Aslı Gibidir” onayı için belgenin aslı ve fotokopisinin birlikte sunulması gerekir. Asıl belge olmadan onay yapılmaz. TED Üniversitesi Kataloğu için Kütüphane Biriminden ilgili sayfaların fotokopisi alınabilir.