Yaz Okulu

Yaz öğretimi Güz veya Bahar yarıyıllarındaki 14 haftalık derslerin iki kere hızlandırılmış kopyasıdır. Eğitim süresi 7 hafta olup haftalık ders saati 3 kredilik bir ders için 6 saattir. Bu hızlı tempo nedeniyle öğrencilere yaz öğretiminde en fazla 2 ders alma imkanı verilmiştir. Zorunlu olmayıp genelde çeşitli nedenlerle eksik olan kredilerin tamamlanması ya da başarısız olunan bir dersin telafisi için kullanılır. Tüm öğrenciler için Yaz öğretimi ücretlidir (sadece 2012 ve 2013 girişli öğrenciler için giriş bursları yaz öğretimine yansıtılır). Yaz okulunun başlangıç ve bitiş tarihleri Akademik Takvimde belirtilmiştir. 2013 ve 2014yılında sadece İngilizce Hazırlık öğrencileri için yaz öğretimi sunulmuştur; 2015 yılından itibaren bazı fakülte dersleri de sunulacaktır

Genel Kurallar

  • Yaz okulu dersleri burslu statüsüne bakılmaksızın tüm öğrenciler için ücretlidir (2012 ve 2013 girişliler hariç).
  • Yaz döneminde ders ekleme/bırakma uygulaması yoktur. Geç kayıt yapılamaz. Dersten çekilme süresi, yaz öğretimi sınavlarının başlamasından iki hafta öncesine kadardır. Dersten çekilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler geri verilmez.
  • Yaz öğretiminde geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
  • Yalnızca mezuniyet durumundaki öğrenciler danışman onayı ile 3 ders alabilir.

 

Yaz Öğretimi'nde ders almak tercihe bağlıdır. Yeterli talep ve katılım olması durumunda ders açılır. Öğrencilerin ödediği okul ücretleri güz ve bahar dönemlerini kapsamakta olup Yaz Öğretimi'nde alınan dersleri kapsamamaktadır. Yaz Öğretimi kapsamında alınan dersler giriş bursu dikkate alınarak aşağıdaki tabloya göre ders başına ücretlendirilir. KDV dahil değildir.

Ders kredisi

Tam burs

%75 burs

%50 burs

%25 burs

Ücretli

1

1,160

1,160

1,160

1,160

1,160

2

1,160

1,336

1,513

1,689

1,865

3

1,160

1,513

1,865

2,218

2,570

4

1,160

1,689

2,218

2,746

3,980