Kurumiçi Yatay Geçiş

Başvuru Koşulları

24 Nisan 2010 gün ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği geçerlidir. Yönetmeliği görmek için tıkayınız.

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Üniversite içinden yatay geçişlerde, öğrencilerin İngilizce dil hazırlık programı hariç en az iki yarıyılını başarı ile tamamlamış, Üniversite ile herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmemiş olması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik koşullarını ve varsa Senato [D] tarafından belirlenen diğer koşulları sağlaması gerekir.
Başvuru Formu için tıklayınız. (PDF)

Burslu Yatay Geçiş İlkeleri

1)Kurumiçi yatay geçişlerde, Mimarlık, PDR ve Psikoloji programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin hem fiziksel kısıtlar hem de talep fazlalığı dolayısı Giriş Bursu hakkını kaybederler.

2)Tüm kabuller ilan edilecek kontenjanlar ile sınırlı olacaktır.

Değerlendirme

Değerlendirmelerde, merkezi yerleştirme sınav puanı, genel not ortalaması ile varsa bölüme özgü koşullar göz önüne alınarak, bölümlerin/programların önerileri ve fakülte kurulu kararı doğrultusunda yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir, inceleme sonuçları ilgili Yönetim Kurullarına sunulur. Kabul ve ret kararları ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınır. Adayların asıl ve yedek kontenjan dahilin de kabul işlemleri yapılır.

Yerleştirme Kuralları

  1. Yerleştirme işlemleri ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla yapılır.
  2. Belirlenen kontenjan dahilinde yatay geçiş hakkı kazananlar www.tedu.edu.tr internet adresinde asıl ve yedek liste olarak ilan edilir.
  3. Asıl adaylara başvuru yapmaları için haklarındaki karar e-mail veya yazılı olarak tebliğ edilir.
  4. Asıl adayların belirlenen süre içinde kayıt için başvurmamaları halinde www.tedu.edu.tr internet sayfasında ve yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim programında ilandaki sıraya göre yedekler duyuru yoluyla çağırılır.

 

2016-2017 Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

2015-2016 Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

2014-2015 Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

2013-2014 Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.