Ek Madde -1 ile Yatay Geçiş

Yatay geçiş ek madde uygulama esasları için tıklayınız. (PDF)

Burslu Yatay Geçiş İlkeleri

Kurumlararası yatay geçişlerde YÖK’ün yatay  geçiş kurallarının hepsine uyulması esastır. Bu anlamda işlemler öğrencinin başvurduğu bölüme/programa kabulü, öğrencinin o bölüm/program için istenilen puan türündeki puanının, sınava girdiği dönemde başvurduğu bölüm/program için oluşan taban puanının üzerinde olması sağlanması gereken temel kriterdir. Bunun yanında öğrencinin başvuru dosyasında istenilen belgelerin doğru ve eksiksiz olması ve bu belgeler aracılığı ile başvurusunun yatay geçiş için aranılan diğer kriterleri de sağladığını göstermesi gerekmektedir. Bu kriterler sağlandıktan sonra uygulayacağımız ilke kararına göre:

1)Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diploma Programları dışında tüm Programlarda,
öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 3.00/4.00 veya daha yüksek ise, öğrencinin kabulü TEDÜ’nün o yıl için (öğrencinin sınava girdiği dönem için) ilan ettiği burs oranları azaltılmaksızın göz önüne alınarak yapılır.
öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha yüksek ancak 3.00/4.00’ün altında ise öğrencinin TEDÜ’ye kabulü bir alt bursluluk seviyesinden yapılır.
öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha düşük ise, öğrencini TEDÜ’ye kabulü “ÜCRETLİ” olarak yapılır.

2)Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler diploma Programlarında,
öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha yüksek ise öğrencinin kabulü TEDÜ’nün o yıl için (öğrencinin sınava girdiği dönem için) ilan ettiği burs oranları azaltılmaksızın göz önüne alınarak yapılır.
öğrencinin geldiği kurumdaki genel not ortalaması 2.00/4.00 veya daha düşük ise, öğrencini TEDÜ’ye kabulü “ÜCRETLİ” olarak yapılır.

3)Ek Madde 1 ile Hazırlık Sınıfı öğrencisi iken yapılan yatay geçiş başvurularda, karşı kurumdaki hazırlık sınıfı öğrencisi, TEDÜ’ de başvurduğu bölümün kendi dönemindeki taban puan şartını sağladığı bursluluk düzeyi ile Fakültemize kabul edilecektir.

4)Tüm kabuller ilan edilecek kontenjanlar ile sınırlı olacaktır.

5)Kurumiçi yatay geçişlerde, Mimarlık, PDR ve Psikoloji programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin hem fiziksel kısıtlar hem de talep fazlalığı dolayısı Giriş Bursu hakkını kaybederler.

2015-2016 GÜZ-BAHAR YARIYILI AKADEMİK YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE -1) YATAY GEÇİŞ

2015-2016 Eğitim Öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıflar dâhil olmak üzere merkezi yerleştirme taban puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen belgeler ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

2016-2017 Güz Yarıyılı İçin Başvuru Takvimi

BASVURU TARİHİ: 25 Temmuz- 25 Ağustos 2016
DEĞERLENDİRME TARİHİ: 26-31 Ağustos 2016
SONUÇLARIN İLANI: 01 Eylül 2016
KAYIT TARİHLERİ: 19-20 Eylül 2016

2016-2017 Bahar Yarıyılı İçin Başvuru Takvimi

BASVURU TARİHİ: 02-25 Ocak 2017
DEĞERLENDİRME TARİHİ: 26-30 Ocak 2017
SONUÇLARIN İLANI: 31 Ocak 2017
KAYIT TARİHLERİ: 31 Ocak -01 Şubat 2017

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Başvuru Formu
  2. Öğrenci Belgesi (Aslı)
  3. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
  4. LYS Sonuç Belgesi
  5. İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge (Hazırlık sınıfına devam etmek isteyenler hariç)
  6. Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge veya onaylı sureti (Hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
  7. Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfında okuyanlar hariç)
  8. Lise Diplomasının arkalı önlü onaylı fotokopisi
  9. Daha önce merkezi puan ile yerleşilmediğine dair onaylı yazı