2016 Yaz Öğretimi Açılan Dersler

2016 Yaz Öğretimi Açılan Dersler ve Genel Kurallar

KodDers İsmiTPLKAKTS
EDU 301Curriculum Development in Guidance22035
GPC 303Measurement and Evaluation22035
ECON 102Economics II40046
MATH 111Introduction to Calculus of One Variable32047
MATH 112Int.to Multi.Calculus & Linear Algebra32047

 

Yaz Öğretimi Takvimi

Lisans yaz öğretimi için mali yükümlülükleri yerine getirme

06 - 07 Haziran 2016

Yaz Öğretimi online kayıt ve danışman onayları

08 - 09 Haziran 2016

2016 Yaz öğretimi derslerinin başlaması

13 Haziran 2016

Yaz öğretimi derslerinin sona ermesi

05 Ağustos 2016

Yaz Öğretimi Sınavları

08 - 12 Ağustos 2016

Yaz Öğretimi sonu harf notlarının ilanı

15 Ağustos 2016

 Başvuru ve Kabul 

Yaz öğretimi Güz veya Bahar yarıyıllarındaki 14 haftalık derslerin iki kere hızlandırılmış kopyasıdır. Eğitim süresi 7 hafta olup haftalık ders saati 3 kredilik bir ders için 6 saattir. Bu hızlı tempo nedeniyle öğrencilere yaz öğretiminde en fazla 2 ders alma imkanı verilmiştir. Zorunlu olmayıp genelde çeşitli nedenlerle eksik olan kredilerin tamamlanması ya da başarısız olunan bir dersin telafisi için kullanılır. Tüm öğrenciler için Yaz öğretimi ücretlidir (sadece 2012 ve 2013 girişli öğrenciler için giriş bursları yaz öğretimine yansıtılır). Yaz okulunun başlangıç ve bitiş tarihleri Akademik Takvimde belirtilmiştir.

 Genel Kurallar 

  • Yaz döneminde ders ekleme/bırakma uygulaması yoktur. Geç kayıt yapılamaz. Dersten çekilme süresi, yaz öğretimi sınavlarının başlamasından iki hafta öncesine kadardır. Dersten çekilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler geri verilmez.
  • Yaz öğretiminde geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
  • Yalnızca mezuniyet durumundaki öğrenciler danışman onayı ile 3 ders alabilir.

 

Yaz Öğretimi' nde ders almak tercihe bağlıdır. Yeterli talep ve katılım olması durumunda ders açılır. Öğrencilerin ödediği okul ücretleri güz ve bahar dönemlerini kapsamakta olup Yaz Öğretimi' nde alınan dersleri kapsamamaktadır. Yaz Öğretimi kapsamında alınan dersler giriş bursu dikkate alınarak aşağıdaki tabloya göre ders başına ücretlendirilir. KDV dahil değildir.

 

Ders kredisi

Tam burs

%75 burs

%50 burs

%25 burs

Ücretli

1

1,160

1,160

1,160

1,160

1,160

2

1,160

1,336

1,513

1,689

1,865

3

1,160

1,513

1,865

2,218

2,570

4

1,160

1,689

2,218

2,746

3,980